Home / SEO / KHÔI PHỤC LẠI MẬT KHẨU QUẢN TRỊ OPENCART

KHÔI PHỤC LẠI MẬT KHẨU QUẢN TRỊ OPENCART

KHÔI PHỤC LẠI MẬT KHẨU QUẢN TRỊ OPENCART RESET ADMIN PASSWORD

Có nhiều cách để KHÔI PHỤC lại mật khẩu quản trị Opencart. Nhưng chúng tôi xin hướng dẫn các bước đơn giản như sau:

Đặt lại mật khẩu quản trị Opencart reset admin password

Bước 1: Tải tệp ocreset.zip tại đây về máy tính của bạn sau đó giải nén để có tệp ocreset.php

Bước 2: Copy hoặc ftp lên thư mục gốc Opencart

Bước 3: Truy cập địa chỉ http://www.tên miền của bạn/ocreset.php  trên trình duyệt web xuất hiện

Đặt lại mật khẩu quản trị Opencart reset admin password

Bước 4: Chọn tên truy nhập muốn đặt lại mật khẩu, nhập mật khẩu mới. Sau cùng chọn Đổi mật khẩu.

Tới đây là hoàn tất bạn có thể sử dụng tên truy nhập mà bạn vừa đặt lại mật khẩu để vào quản trị Opencart

About dongpolice

Check Also

phim-tat-youtube

Phím tắt Youtube

Khi bạn xem video trên Youtube, các bạn đã biết hết phím tắt youtube chưa? …