Home / Operating System / 19 lệnh hay sử dụng và phổ biến nhất trong SSH, Terminal

19 lệnh hay sử dụng và phổ biến nhất trong SSH, Terminal

1. Chuyển sang thư mục khác trong SSH

Sử dụng lệnh sau để thay đổi thư mục

ví dụ: chuyển sang thư mục “download”

2. Chuyển sang thư mục home

3. Trở lại thư mục bạn vừa thao tác

4. Xem đường dẫn đầy đủ của thư mục bạn đang truy cập

5. Xem danh sách file và folder trong thư mục

(bạn chỉ cần đánh ls và nhấn enter)

6. Xem danh sách tất cả các file và thông tin trong thư mục

7. Xem danh sách tất cả các file có phần mở rộng mình chọn

Ví dụ xem danh sách các file đuôi .txt

19 lệnh hay sử dụng và phổ biến nhất trong SSH, Terminal
8 . Xem thông tin chi tiết tất cả các file và folder, bao gồm cả dung lượng file

9. Thoát SSH & Terminal

Về quản lý file

10. Copy và đổi tên cho file (Copy và rename file)

ví dụ: chúng ta đổi tên banner.jpg thành banner123px.jpg

Ví dụ: chúng ta sẽ copy banner.jpg tới thư mục có tên là “ads”

Ví dụ: Ta có thể vừa copy và đặt tên lại cùng lúc

11. Di chuyển và đặt tên lại file

Ta sử dụng lệnh dưới để di chuyển và đặt lại tên file

Ví dụ: Di chuyển một file sang một file sang thư mục khác

ví dụ: Chuyển file sang thư mục khác và đặt lại tên cùng lúc

Chú ý:
Sau khi move , file gốc sẽ bị xóa và chuyển sang thư mục mới
Bạn có thể chuyển cacr folder sang thư mục khác

ví dụ : ta chuyển folder “image” tới “media” folder

12. Lệnh xóa/đặt lại tên cho một file

ví dụ:

13. Lệnh xóa tất cả các file trong thư mục hiện thời

14. Lệnh xóa tất cả các file với đuôi mở rộng định sẵn

ví dụ : Ta xóa tất cả các file có đuôi .jpg

15. Lệnh copy một thư mục với tất cả files có trong nó

16. Lệnh tạo một folder thư mục mới

Ví dụ :

17. Lệnh tìm kiếm file trong thư mục hiện tại

ví dụ : Ta tìm kiếm một file tên là banner.jpg trong thư mục hiện tại

18.Lệnh tìm kiếm nội dung trong một file

ví dụ: ta tìm từ “code” trong file index.php

19. CHMOD – Lệnh thiết lập chmod cho thư mục hoặc file

ví du:

Trên đây là 19 câu lệnh thường dùng tro

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012