Home / Operating System / Linux / RHEL6 – Configuring NTP Server

RHEL6 – Configuring NTP Server

RHEL6 – Configuring NTP Server

Khi các máy tính trong hệ thống không đồng bộ thời gian thực thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối như thời điểm sao lưu dữ liệu, lập lịch để sao lưu dữ liệu, cập nhật bản vá lỗi, … Các nhà cung cấp hệ điều hành nhìn thấy những khó khăn đó nên họ đã cung cấp cho chúng ta giao thức NTP.

Giao thức NTP (Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng. Dữ liệu NTP sử dụng gói tin UDP port 123 chuyển mạch gói với độ trễ biến thiên.

Do vậy, các máy tính của chúng ta cần kết nối với hệ thống Internet để đồng bộ thời gian với nhà cung cấp dịch vụ Internet Time. Tuy nhiên, số lượng máy trong hệ thống mạng nhiều, đỗ trễ sẽ lớn và làm ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống mạng.

Để giải quyết vấn đề đó chúng ta cấu hình một NTP Server cục bộ để cho các máy NTP Client đồng bộ trực tiếp đến NTP Server nội bộ.

Quá trình làm việc của NTP Server và NTP Client như sau:
+ NTP client gửi một gói tin, trong đó chứa một thẻ thời gian tới cho NTP server.
+ NTP server nhận được gói tin, gửi trả lại NTP client một gói tin khác, có thẻ thời gian là thời điểm nó gửi gói tin đó đi.
+ NTP client nhận được gói tin đó, tính toán độ trễ, dựa vào thẻ thời gian mà nó nhận được cùng với độ trễ đường truyền, NTP client sẽ set lại thời gian của nó.

Dưới đây là video demo RHEL6 – Configuring NTP Server:

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Tạo USB Cài Linux tự động

Bạn sẽ không còn tốn thời gian để ngồi tạo từng USB cài đặt các …