Home / Thủ Thuật / Cách tạo mật khẩu bảo vệ thư mục bằng password Nhanh – Gọn – Lẹ

Cách tạo mật khẩu bảo vệ thư mục bằng password Nhanh – Gọn – Lẹ

Cách tạo mật khẩu bảo vệ thư mục bằng password Nhanh – Gọn – Lẹ

[​IMG]

Có rất nhiều phương pháp mà bạn có thể sử dụng để tạo ra một mật khẩu bảo vệ thư mục, hầu hết trong số đó yêu cầu sử dụng một số phần mềm của bên thứ ba. Sử dụng cách gọn gàng này, bạn có thể ẩn các thư mục của bạn với một đoạn mã nhanh chóng, dễ dàng và gọn lẹ.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng điều này sẽ không thực sự che giấu dữ liệu của bạn từ ai đó mà biết những gì bạn đã làm.

Cách tạo Password bảo vệ thư mục đơn giản

Trước khi bắt đầu, bạn cần phải tạo ra một thư mục, đó sẽ là nơi đặt mật khẩu bảo vệ thư mục của bạn, đây chỉ là một thư mục bình thường và có thể được đặt bất cứ nơi nào và bất cứ tên nào.

[​IMG]

Trong thư mục vừa tạo, tạo một new Text Document

[​IMG]

với nội dung sau:

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST “HTG Locker” goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private “HTG Locker”
attrib +h +s “HTG Locker”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== PASSWORD_GOES_HERE goto FAIL
attrib -h -s “HTG Locker”
ren “HTG Locker” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

Nhớ thay dòng “PASSWORD_GOES_HERE” thành password bạn muốn đặt. Sau đó save lại với tên locker.bat 
Sau đó xóa cái new Text Document đi cũng được

[​IMG]

Bây giờ chạy tập tin thực thi của bạn bằng cách nhấp đúp vào nó, lần đầu tiên bạn chạy nó, nó sẽ tạo ra một thư mục có tên Private. Đây là nơi bạn có thể lưu trữ tất cả những điều bí mật của bạn. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm tất cả công cụ của bạn vào thư mục cá nhân, chạy locker.bat lần nữa.

[​IMG]

Nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn khóa thư mục, nhấn phím “Y” và nhấn Enter để khóa thư mục của bạn.

[​IMG]

Bạn sẽ thấy thư mục Private của bạn một cách nhanh chóng biến mất.

[​IMG]

Nếu bạn chạy locker.bat một lần nữa, bạn sẽ bị đòi nhập mật khẩu. Nhập đúng thì vào được, nhập sai thì nó tắt luôn :v

[​IMG]

Nếu bạn QUÊN Password
Click chuột phải vào file locker.bat -> chọn Edit và bạn sẽ nhìn thấy mật khẩu của mình trong đó.

[​IMG]

Nguồn: minhphamblog.blogspot.com

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

How to build App Portable-dongpolice.com

How to Build App Portable with ThinApp of VM

How to Build App Portable with ThinApp of VM – Hướng dẫn làm App Portable …