Home / Lập Trình / IOS / Cài Đặt AppstoreVn Dễ Dàng Cho Máy Không cần Jailbreak

Cài Đặt AppstoreVn Dễ Dàng Cho Máy Không cần Jailbreak

vào safari gõ appstorevn.vn

ImageUploadedByTinhte.vn1382867196.098882.

Ok đễ cài đặt khi cài xong sẽ có biễu tượng bên ngoài bấm vàoImageUploadedByTinhte.vn1382867296.064768.

Ok đễ cài đặt appstorevn cài xong nhập mật khẩu vào dowload game về

About dongpolice

Check Also

How to build App Portable-dongpolice.com

How to Build App Portable with ThinApp of VM

How to Build App Portable with ThinApp of VM – Hướng dẫn làm App Portable …