Home / Lập Trình / IOS / Cài Đặt AppstoreVn Dễ Dàng Cho Máy Không cần Jailbreak

Cài Đặt AppstoreVn Dễ Dàng Cho Máy Không cần Jailbreak

vào safari gõ appstorevn.vn

ImageUploadedByTinhte.vn1382867196.098882.

Ok đễ cài đặt khi cài xong sẽ có biễu tượng bên ngoài bấm vàoImageUploadedByTinhte.vn1382867296.064768.

Ok đễ cài đặt appstorevn cài xong nhập mật khẩu vào dowload game về

Print Friendly

About dongpolice

Check Also

cài đặt ffmeg

Cài đặt FFmpeg + FFmpeg-PHP +Lame + Ruby + Mplayer + Mencoder + flv2tool

Cài đặt FFmpeg + FFmpeg-PHP +Lame + Ruby + Mplayer + Mencoder + flv2tool Để …