Home / Thủ Thuật / Cài đặt song song Window XP và DOS Hỗ trợ tự Multiboot và khôi phục tự động từ GhostP 3 CiOne

Cài đặt song song Window XP và DOS Hỗ trợ tự Multiboot và khôi phục tự động từ GhostP 3 CiOne

Print Friendly

About dongpolice

Check Also

Tắt chế độ auto sleep Windows trên Laptop – PC Windows 7, 8, 8.1, XP khi không sử dụng

Tắt chế độ auto sleep Windows trên Laptop – PC Windows 7, 8, 8.1, XP …