Home / Operating System / Cài đặt Windows trên các dòng Laptop có BIOS là UEFI

Cài đặt Windows trên các dòng Laptop có BIOS là UEFI

Cài đặt Windows trên các dòng Laptop có BIOS là UEFI

Nếu bạn gặp thông báo này trong lúc cài đặt Windows 7,8 hoặc trước đó khi không nhận raa ổ đĩa

 1. A required CD/DVD device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVDm or USB flash drive, please insert it now. Note. If the windows installation media is in the drive, you can safely remove it for this step.

  uefi

  hoặc dòng máy của bạn có BIOS là thuộc đời mới UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) thì buộc bạn phải định dạng và tạo USB cài đặt hỗ trợ UEFI này

  Cách làm như sau

  Download Rufus 1.3 về tại http://rufus.akeo.ie/

  Chạy chương trình, gắn ổ USB vào

  • Mục Device, chọn ổ USB bạn muốn format.
  • Mục Partition scheme and target system type, chọn GPT partition scheme for UEFI computer.
  • Mục File system, chọn FAT32 (Default).
  • Mục Cluster size, chọn (Default) (ex: 16 kilobytes or 4096 bytes)
  • Mục Format Options, chọn Quick format.
  • UMục Format Options, chọn Create a bootable disk using, nhấn nút windows-icon.jpg" alt="[​IMG]" data-url="http://www.eightforums.com/attachments/f1/f11/22064d1368988275-uefi-bootable-usb-flash-drive-create-windows-icon.jpg" /> và chọn file ISO bạn muốn tạo
  • Mục Format Options, chọn Create extended label and icon files.
  • Mục New volume label, nhập tên của USB nếu muốn

  Sau đó nhấn Start
  uefi1
  Chương trình sẽ bắt đầu tạo, khi nào báo DONE thì đã xong
  và bây giờ bạn có thể boot bằng USB hỗ trợ UEFI này
  Lưu ý khi cho vào máy boot bạn nhớ chọn Boot Option để chọn

  ueft22

  chọn loại UEFI nhé

  Sau đó bạn sẽ được kết quả

  uefi3

  uefi4

  Ở đây ổ 128MB MSR nó tự tạo ra 3 ổ

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012