Home / Core Networking (page 3)

Core Networking

Giải pháp network, hạ tầng mạng, cấu hình thiết bị mạng

Cấu hình cơ bản Vyatta

Installation Download Vyatta: http://adf.ly/1VxMII Mount the ISO file in the machine (On a physical machine, burn the iso to a cd and boot from it) Login using vyatta/vyatta as username and password start the installation with the following command install system Follow the wizzard, accept all defaults Reboot Initial settings Set …

Read More »

Router mã nguồn mở Vyatta

Ngàng Công Nghệ Thông Tin đã có những tác động nhất định đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, việc triển khai hệ thống mạng được xem như là yếu tố quyết định đến việc hoạt động và bảo mật thông tin …

Read More »