Home / Database

Database

Hướng dẫn Upgrade PHP 5.3 to PHP 5.6 on CentOS 6.7

Hướng dẫn nâng cấp PHP 5.3 PHP 5.6 trên CentOS 6.7 1. Xem phiên bản PHP Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để nâng cấp PHP 5.3 PHP 5.6 trên CentOS 6.7. Giả định trên CentOS, bạn đã cài đặt PHP 5.3. …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt MYSQL 5.7 trên Linux

login mysql show databases

Hướng dẫn cài đặt MYSQL 5.7 trên Linux Mysql 5.7 là một trong những phần mềm về databases miễn phí tốt nhất hiện nay. Để triển khai mysql thì trước hết chúng ta cần cài đăt được mysql. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mysql …

Read More »

Cấu hình MYSQL slave to master

mysql

How To Set Up Master Slave Replication in MySQL About MySQL replication MySQL replication is a process that allows you to easily maintain multiple copies of a MySQL data by having them copied automatically from a master to a slave database. This can helpful for many reasons including facilating a …

Read More »

Một vài lệnh MySQL phần 2

MySQL Tut P2 14. UPDATE command: UPDATE <Table_Name> SET (Column_Name = ‘value’) WHERE (Condition); mysql> select * from authors; +----+-------------------+ | Id | Name              | +----+-------------------+ | 1  | Jack London       | | 2  | Honore de Balzac  | | 3 …

Read More »

Một vài lệnh MySQL phần 1

MySQL Tut Some commands in MySQL you need to be remembered: 1. Show version: mysql> select version(); +-----------+ | version() | +-----------+ | 5.5.12    | +-----------+ 1 row in set (0.03 sec) mysql> 2. Create a new database: mysql> create database demo; Query OK, 1 row affected (0.01 sec) …

Read More »

Resetting a lost MySQL root password

reset-password-mysql

Reset password mysql Databases rất quan trong với hầu hết ứng dụng cũng như hệ thống. Việc mất password vì bất kỳ lý do gì hoặc quên password databases thì cực kỳ nguy hiểm. Vậy làm thế hào Reset password mysql: Để Reset password mysql chúng ta thực hiện các …

Read More »

Tự động khởi động lại Apache khi server high-load

Tự động khởi động lại Apache khi server high-load Khi bạn chạy Server, nếu site có lượng truy cập cao khiến cho VPS bị high load kéo dài thì có thể dẫn đến hiện tượng nghẽn cổ chai khiến VPS bị ngừng hoạt động. Để khắc phục hiện tượng này …

Read More »

Cách Export và import Bằng câu lệnh cơ sở dữ liệu MySQL

Cách Export và import Bằng câu lệnh cơ sở dữ liệu MySQL Ta có thể dùng phpMyAdmin để export hay backup cơ sở dữ liệu của MySQL. Tuy nhiên với những database có kích thước lớn thì dùng phpMyAdmin không phù hợp. Thay vào đó, ta nên thực hiện trực …

Read More »

Các cấu hình cơ sở dữ liệu Client / Server

Nhìn chung mọi ứng dụng cơ sở dữ liệu đều bao gồm các phần:  – Thành phần xử lý ứng dụng (Application processing components) – Thành phần phần mềm cơ sở dữ liệu (Database software componets) – Bản thân cơ sở dữ liệu (The database itself) Các mô hình về xử …

Read More »