Home / Operating System / Linux (page 2)

Linux

Resize partition Linux

Resize partition Linux Tải gparted http://gparted.sourceforge.net/ - Boot live cd gparted - Tiến hành resize trong giao diện GUI gparted + Deatvice phân vùng LVM muốn resize + Nhấp apply + Sau đó active lại phân vùng LVM - Reboot - Sau khi boot vào hệ thống ta gõ lệnh …

Read More »

Cài đặt NGINX trên Centos

Cài đặt NGINX trên Centos vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo # insert [nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1 #Lưu file lại # Sau đó tiến hành cài đặt bằng yum yum install nginx #Cấu hình proxy by pass # Edit file /etc/nginx/conf.d/default.conf vi /etc/nginx/conf.d/default.conf # Tìm # location / { # ..... # …

Read More »

Những công cụ đánh giá bảo mật “đặc chủng” trên Kali Linux P.2

Những công cụ đánh giá bảo mật “đặc chủng” trên Kali Linux P.2 Tiếp nối phần 1 “Hệ điều hành Pentest BackTrack 6 tiến hóa thành Kali Linux”. Phần 2 của loạt bài viết về Kali Linux, người viết sẽ đi sâu vào các công cụ đánh giá bảo mật chuyên …

Read More »

Cấu hình file /etc/fstab để quản lý việc mount thiết bị trong Linux

Trong Linux, file fstab nằm tại thư mục /etc. Bài viết này sẽ tìm hiểu nội dung và cách chỉnh sửa thông tin trong file này và ngụ ý rằng bạn đã biết cơ bản về lệnh mount (xem lại bài “Làm sao để mount/unmount filesystem trong Linux”).  1.     Giới thiệu File cấu hình /etc/fstab chứa …

Read More »

Install iotop

1.Introduction What Is iotop? IOTop is a very essential tool for system administrator if you are interested to track down an IO bottleneck of your server. Vmstat also provides an optimal report although it is hard to pinpoint the error using vmstat. Vmstat can help you to understand there is …

Read More »

Làm chủ command history trên Linux

Khi bạn thường xuyên sử dụng dòng lệnh trên Linux, kĩ năng dùng history hiệu quả sẽ giúp bạn tăng hiệu suất công việc lên rất nhiều. 15 ví dụ sau đây giúp bạn thấy sử dụng dòng lệnh thú vị và hiệu quả như thế nào. 1. Hiển thị …

Read More »

Linux tổng hợp

Giới thiệu về CentOS CentOS (tên viết tắt của Community ENTerprise Operating System ) là một phân phối Linux tập trung vào lớp doanh nghiệp, xây dựng từ nhiều nguồn miễn phí (theo GPL và một số bản quyền tương tự) của Red Hat. CentOS 4 dựa trên nền tảng …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt Cacti

Hướng dẫn cài đặt Cacti 1 Giới thiệu: Cacti là một hệ thống monitor được thiết kế để giám sát các  máy chủ và thiết bị mạng trong hệ thống Cacti được thiết kế để hoạt động dựa trên nền tảng là RRD Tool, một nền tảng cho phép theo …

Read More »

Hướng dẫn cấu hình SNMP trên thiết bị giám sát

Hướng dẫn cấu hình SNMP trên thiết bị giám sát Giải pháp NMS đảm bảo giám sát toàn bộ hệ thống mạng sử dụng giao thức SNMP để lấy thông tin về trạng thái hoạt động tức thời của các thiết bị mạng, hệ thống máy chủ và toàn bộ …

Read More »