Home / Operating System / Linux (page 4)

Linux

Trình soạn thảo vi trong linux

Trình soạn thảo vi trong linux Linux có nhiều chương trình cho phép soạn thảo văn bản như: vi, emacs, joe, pico, ed, nano, … Chương trình soạn thảo văn bảnvi, theo chuẩn POSIX, có mặt hầu hết trên các hệ điều hành Linux. I. Khởi động vi – Các …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt Asterisk 11 trên CentOS 6.5 va 7.0

Hướng dẫn cài đặt Asterisk 11 trên CentOS 6.5 va 7.0   Trong phần này, ta sẽ cài đặt Asterisk 11.0.0 từ source trên CentOS 6.3. Hướng dẫn này có thể chạy trên Fedora và Redhat với một ít điều chỉnh. Trước khi bắt tay cài đặt Asterisk, ta cần đảm bảo server …

Read More »

Command of Linux

Linux System check commands CPU info # cat /proc/cpuinfo; echo processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5670 @ 1.80GHz stepping : 13 cpu MHz : 800.000 cache size : 2048 KB physical id : 0 siblings : …

Read More »

[Orion NPM] Cài đặt Orion Network Performace Monitor

[Orion NPM] Cài đặt Orion Network Performace Monitor 1.1 Cài đặt Orion Network Performace Monitor 1.1.1 Licensing Orion Network Performance Monitor Orion NPM có thể giám sát được các đối tượng sau: – Interfaces: Bao gồm switch port, interfaces vật lý, interfaces ảo, sub-interfaces, VLANs. – Nodes: Các node bao gồm …

Read More »

Các lệnh (command) cơ bản để quản lí Sever VPS Linux

Các lệnh (command) cơ bản để quản lí Sever VPS Linux   Khi “kết thân” với Linux, nếu không nắm được một số câu lệnh cần thiết thì công việc quản trị của bạn sẽ gặp không ít khó khăn. Dưới đây là một số lệnh Linux cơ bản giúp …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF chống DoS, chống Hack (ConfigServer & Firewall)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF chống DoS, chống Hack (ConfigServer & Firewall) CSF (ConfigServer & Firewall) là 1 gói ứng dụng hoạt động trên Linux như 1 Firewall được phát hành miễn phí để tăng tính bảo mật cho server (VPS và Dedicated). CSF hoạt động dựa …

Read More »

Kiến thức cần thiết để quản lý một VPS

Kiến thức cần thiết để quản lý một VPS 1. VPS là gì? Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo. Trong khi trên 1 server chạy Share Host thì có thể có hàng trăm …

Read More »

Tự động khởi động lại Apache khi server high-load

Tự động khởi động lại Apache khi server high-load Khi bạn chạy Server, nếu site có lượng truy cập cao khiến cho VPS bị high load kéo dài thì có thể dẫn đến hiện tượng nghẽn cổ chai khiến VPS bị ngừng hoạt động. Để khắc phục hiện tượng này …

Read More »

Lệnh command line thường dùng cho Linux Administrator

Lệnh command line thường dùng cho Linux Administrator Các lệnh sau đã được thực nghiệm với Linux CentOS 5. 1. Các lệnh cơ bản # ls // giống như dir của windows # vi // mở trình soạn thảo văn bản text # passwd // đổi password user hiện tại …

Read More »

Crontab trong Linux

Crontab trong Linux 1. Cron là gì?  Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON TABle) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy.   …

Read More »