Home / Operating System / Linux (page 5)

Linux

HOW TO MONITOR DISK I/O IN LINUX FROM COMMAND LINE

HOW TO MONITOR DISK I/O IN LINUX FROM COMMAND LINE If your Linux system gets slow down due to heavy disk I/O activities, you probably want to know which processes or users (in case of multi-user systems) are the culprit for such activities. You may also wish to monitor disk I/O trending over time as part of …

Read More »

MONITOR BANDWIDTH USAGE PER PROCESS WITH NETHOGS TOOL

MONITOR BANDWIDTH USAGE PER PROCESS WITH NETHOGS TOOL GIT – I have Red Hat Enterprise Linux 6.x server. How do I find out and groups network bandwidth usage by process under Linux operating systems? How do I find out what programs are using network bandwidth under Linux operating systems? Website : http://nethogs.sourceforge.net/   You need to use …

Read More »

MONITOR NETWORK TRAFFIC AND BANDWIDTH USAGE IN REAL TIME WITH NLOAD

MONITOR NETWORK TRAFFIC AND BANDWIDTH USAGE IN REAL TIME WITH NLOAD   GIT – If you want to monitor network throughput on the command line interface, use nload application. It is a console application which monitors network traffic and bandwidth usage in real time. It visualizes the in and outgoing traffic using two graphs …

Read More »

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN LINUX

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN LINUX GIT –  Có nhiều bạn khi lần đầu tiên đến với Linux cảm giác sự khó khăn và bất tiện của việc cài đặt các ứng dụng trênLinux, đặc biệt là các ứng dụng phải cài đặt từ mã nguồn. Bài học tiếp theo chúng ta sẽ …

Read More »

MỘT SỐ LỆNH LINUX CƠ BẢN

MỘT SỐ LỆNH LINUX CƠ BẢN GIT – Một số lệnh Linux cơ bản : khi “kết thân” với Linux, nếu không nắm được một số câu lệnh cần thiết thì công việc quản trị của bạn sẽ gặp không ít khó khăn. Dưới đây là một số lệnh Linux  commands cơ bản giúp cho …

Read More »

Triển khai hoàn chỉnh mô hình thực tế OpenVPN Client – to – Site trên Centos

Triển khai hoàn chỉnh mô hình thực tế OpenVPN Client – to – Site trên Centos Giải pháp mạng riêng ảo sử dụng mã nguồn mở OpenVPN cho phép các nhân viên thường đi công tác xa có thể ngồi bất kì nơi đâu có kết nối internet đều có …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt PXE Server (DHCP+Xinetd+TFTP) từ source code

Hướng dẫn cài đặt PXE Server (DHCP+Xinetd+TFTP) từ source code Để cài đặt một hệ điều hành mới, thông thường bạn có thể sử dụng CD-ROM hay USB để tiến hành cài đặt. Nhưng với môi trường doanh nghiệp, bạn không thể cài đặt nhiều máy bằng cách này vì sẽ …

Read More »

Cách cấu hình chứng thực SSH tự động & sử dụng private key bằng putty | Quản trị mạng Linux

Cách cấu hình chứng thực SSH tự động & sử dụng private key bằng putty | Quản trị mạng Linux Chứng thực bằng mật khẩu là phương pháp truyền thống và vẫn được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Tuy nhiên, vì lý do 1 người có thể có nhiều …

Read More »

Cài đặt SSH trên Router để truy cập web an toàn ở bất kì nơi đâu

Cài đặt SSH trên Router để truy cập web an toàn ở bất kì nơi đâu Quản Trị Mạng – Kết nối Internet từ các điểm kết nối WiFi, tại nơi làm việc hoặc ở bất kì nơi nào khác không phải là mạng nhà riêng sẽ khiến dữ liệu của …

Read More »