Ubuntu

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần 3)

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần3) 19. Cài đặt fail2ban Mặc dù đây là tùy chọn không bắt buộc, nhưng chúng tôi khuyến cáo bạn cài đặt bởi màn hình ISPConfig sẽ hiển thị đăng nhập fail2ban: apt-get install fail2ban Để làm cho fail2ban …

Read More »

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần2) 12:45 | 21/10/2011

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần2) ISPconfig là một phần mềm quản lý hosting mã nguồn mở, cho phép bạn cấu hình các dịch vụ thông qua một trình duyệt web: Apache web server, Postfix mail server, MySQL, BIND hoặc MyDNS nameserver, PureFTPd, SpamAssassin, …

Read More »

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần 1)

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần 1) 12:42 | 21/10/2011 ISPconfig là một phần mềm quản lý hosting mã nguồn mở, cho phép bạn cấu hình các dịch vụ thông qua một trình duyệt web: Apache web server, Postfix mail server, MySQL, BIND hoặc …

Read More »

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 11.10

Cài đặt Nginx trên Ubuntu 11.10 Phần minh họa dưới đây chúng tôi sử dụng hostname server1.example.com với địa chỉ IP là 192.168.0.100. Bạn chú ý thay đổi sao cho phù hợp với mình.   Các lệnh cần được chạy với quyền root, do đó hãy trở thành root bằng …

Read More »

Git for Beginners

It is a general tendency of human beings to resist change. Unless Git was around when you started with version control systems, chances are that you are comfortable with Subversion. Often, people say that Git is too complex for beginners. Yet, I beg to differ! In this tutorial, I will explain how to …

Read More »

How to install Ghost on Ubuntu

Unless you plan to run a hosted Ghost blog, then you surely must learn to install and run it on your own server. Excellent hosting plans are available out there (from which I strongly recommend DigitalOcean or RunKite – they even have a ready-to-run Ghost app!) so the choice is yours. Just make sure you …

Read More »

BigBlueButton

  Cài đặt BigBlueButton trên Ubuntu 10   Giới thiệu: BigBlueButton (BBB) là một web conferencing mã nguồn mở, cho phép các trường học hoặc các công ty tạo một lớp học từ xa cho các sinh viên, nhân viên, hoặc tổ chức những cuộc họp thông qua giao diện …

Read More »

Lubuntu

Lubuntu is a fast and lightweight operating system developed by a community of Free and Open Source enthusiasts. The core of the system is based on Linux and Ubuntu . Lubuntu uses the minimal desktop LXDE, and a selection of light applications. We focus on speed and energy-efficiency. Because of this, Lubuntu has very low hardware …

Read More »

Cài đặt Ubuntu Server LTS trên VirtualBox

Chuẩn bị trước khi cài đặt –   Download  máy ảo VirtualBox tại địa chỉ:  https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, chọn phiên bản phù hợp với bạn. –    Download phiên bản Ubuntu Server tại địa chỉ: http://www.ubuntu.com/download/server, hiện tại bài viết này mình sử dụng phiên bản Ubuntu Server 12.04.03 LTS.     Tiến hành …

Read More »