Home / Operating System (page 28)

Operating System

Tổng hợp bài viết về các hệ điều hành

CONFIGURING NAP WITH DHCP

CONFIGURING NAP WITH DHCP Network Access Protection (NAP) là một tính năng truy cập mạng mới trong Windows Server 2008. NAP cho phép bạn điều khiển được máy tính nào có thể tham gia vào mạng. Khả năng tham gia vào mạng được xác định bởi máy khách NAP có …

Read More »

RHEL6 – IP ALIASING

RHEL6 – IP ALIASING Khi bạn thiết lập một hệ thống mạng Linux, mặc định thì chúng ta thiết lập một IP cho một interface (NIC). Tuy nhiên có một số Server chúng ta dùng nhiều dịch vụ khác nhau như Web, FTP, NFS/CIFS, … và đặc biệt là chúng …

Read More »

RHEL6 – CENTRALIZED STORAGE

RHEL6 – CENTRALIZED STORAGE RHEL hỗ trợ tính năng tạo ra hệ thống lưu trữ iSCSI SAN (Internet Small Computer System Interface – Storage Area Network) và chúng được gọi là “iSCSI Targets Server”. Nó cho phép triển khai các hệ thống lưu trữ SAN dựa trên giao thức iSCSI mà …

Read More »

RHEL6 – Static Routing

RHEL6 – Static Routing Hầu hết các hệ thống mạng đều có cấu hình định tuyến, việc định tuyến trên Windows hay các thiết bị khá đơn giản nhưng trên Linux liệu có đơn giản không? Quả thật, cấu hình định tuyến trên Linux cũng khá đơn giản. Trong bài …

Read More »

RHEL6 – NETWORK BONDING

RHEL6 – NETWORK BONDING Khi bạn cấu hình một Linux Server với các dịch vụ như: Web, FPT, NFS/CIFS …, bạn có thể gặp một số khó khăn về số lượng truy cập quá lớn mà băng thông của đường truyền truy cập về Server không đủ đáp ứng vậy bạn …

Read More »

RHEL6 – Configuring NTP Server

RHEL6 – Configuring NTP Server Khi các máy tính trong hệ thống không đồng bộ thời gian thực thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối như thời điểm sao lưu dữ liệu, lập lịch để sao lưu dữ liệu, cập nhật bản vá lỗi, … Các nhà cung …

Read More »