Home / Operating System (page 5)

Operating System

Tổng hợp bài viết về các hệ điều hành

Cài đặt Big Blue Button trên Centos

# Install Openoffice wget http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/stable/3.4.0/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Linux_x86-64_install-rpm_en-US.tar.gz tar xzvf Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Linux_x86-64_install-rpm_en-US.tar.gz rpm -Uvih en-US/RPMS/o*.rpm # Remove file rm -rf Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Linux_x86-64_install-rpm_en-US.tar.gz # for compiling your own packages, you will need some development tools yum -y install gcc gcc-c++ compat-gcc-32 compat-gcc-32-c++ # some more requirements for packages that we will soon install: yum -y install …

Read More »

Resize partition Linux

Resize partition Linux Tải gparted http://gparted.sourceforge.net/ - Boot live cd gparted - Tiến hành resize trong giao diện GUI gparted + Deatvice phân vùng LVM muốn resize + Nhấp apply + Sau đó active lại phân vùng LVM - Reboot - Sau khi boot vào hệ thống ta gõ lệnh …

Read More »

Cài đặt NGINX trên Centos

Cài đặt NGINX trên Centos vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo # insert [nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1 #Lưu file lại # Sau đó tiến hành cài đặt bằng yum yum install nginx #Cấu hình proxy by pass # Edit file /etc/nginx/conf.d/default.conf vi /etc/nginx/conf.d/default.conf # Tìm # location / { # ..... # …

Read More »

Reset default Cisco 2960

Reset default Cisco 2960 1. Nối dây console với cisco 2960, mở hyper terminal và connect vào 2960 2. Tắt nguồn và mở nguồn khi tay nhấn giữ nút Mode 3. Màn hình terminal sẽ hiện ‘Switch>‘. Gõ những lệnh sau: flash_init dir flash: rename flash:config.text flash:oldconfig.backup boot 4. Đợi khởi …

Read More »

Resetting router to factory default (removing the startup configuration file)

Resolution To resolve this issue, perform these steps: To erase the configuration file, issue the erase nvram: command.Reload the router by issuing the reload command. If this does not solve the problem, attempt to break into ROM Monitor (ROMmon) by issuing the break  sequence (usually Ctrl and break from the …

Read More »

Phá pass windows 7/8/8.1/10

Hướng dẫn phá pass windows 7/8/8.1/10 chỉ bằng vài dòng lệnh đơn giản Một ngày đẹp trời bạn vô tình quên béng mất mật khẩu windows của mình và bạn không biết làm sao phải chăng bạn sẽ phải đem ra thợ để sửa hay cài lại window???? Hôm nay …

Read More »

Cấu hình SSH an toàn cho Linux

3 cách cấu hình SSH an toàn cho Linux Tất cả các cách trong bài này đều sửa trong file /etc/ssh/sshd_config, sau khi sửa xong hãy khởi động lại SSH bằng lệnh: service sshd restart 1. Đổi port SSH Mặc định SSH Server sẽ sử dụng cổng 22 để tiếp …

Read More »

Cách kết nối amply với laptop, máy tính để hát karaoke

Cách kết nối amply với laptop, máy tính để hát karaoke Hướng dẫn cách kết nối amply với laptop, máy tính để hát karaoke, kết nối laptop với ampli để thu âm Khi cuộc sống ngày càng đầy đủ thì dàn karaoke, amply đã xuất hiện nhiều hơn ở các …

Read More »

Resetting a lost MySQL root password

reset-password-mysql

Reset password mysql Databases rất quan trong với hầu hết ứng dụng cũng như hệ thống. Việc mất password vì bất kỳ lý do gì hoặc quên password databases thì cực kỳ nguy hiểm. Vậy làm thế hào Reset password mysql: Để Reset password mysql chúng ta thực hiện các …

Read More »

Tắt bỏ chức năng thông báo cập nhật lên phiên bản mới của IDM

Thông báo cập nhật lên phiên bản mới của IDM Khi cài đặt IDM hỗ trợ download trên máy tính, thỉnh thoảng sẽ có thông báo cập nhật phiên bản mới của IDM. Tuy nhiên nếu bạn không muốn hiển thị những thông báo này thì có thể tắt chức …

Read More »