Home / Operating System / Windows (page 4)

Windows

FireWall PFSENSE

PFSense (Phần 1) PFSENSE Tác Giả : Nguyễn Thanh Hiếu (CLH) I. Giới thiệu PFSense là một lựa chọn cho Secure Web Access Gateway dựa trên nền open source. Bài viết sẽ trình bày các vấn đề sau: * Cài đặt PFSense * Cấu hình Pfsense bằng giao diện web …

Read More »

[Phần 2]:Cấu Hình PFSENSE Bằng Giao Diện Web – Network LoadBalancing

PFSENSE [Phần 2]:Cấu Hình PFSENSE Bằng Giao Diện Web – Network LoadBalancing PFSENSE [Phần 2] : Cấu Hình PFSENSE Bằng Giao Diện Web – Network LoadBalancing Tác Giả : Nguyễn Thanh Hiếu (CLH) Các phần cũ : Phần 1 1. Cấu Hình PFSENSE – Tại máy Client -> Cấu hình …

Read More »

Kon-Boot . Đăng nhập vào Windows khi quên mật khẩu

Một trong những cách rõ ràng nhất và dễ nhất để thêm một lớp bảo vệ cho máy tính của bạn để bảo vệ tài khoản của bạn bằng mật khẩu. Thật dễ dàng đủ để làm và bạn có thể cung cấp một mật khẩu mới trong khi cài …

Read More »

TẠO MÁY CHỦ CA – CHỨNG CHỈ SỐ

TẠO MÁY CHỦ CA – CHỨNG CHỈ SỐ       I.         TẠO SERVER CA Bài này tôi cùng các bạn dựng Server CA – quen thuộc gọi là Active Directory Certificate Services Theo ví dụ từ đầu của tôi thì DC của chúng ta đã có, được gọi là máy chủ DC, …

Read More »

How to Install Telnet on a Server 2012 using PowerShell

How to Install Telnet on a Server 2012 using PowerShell To install Telnet client on a Windows Server 2012, first open PowerShell. To install a Telnet client, execute the following command: Execute the command: install-windowsfeature “telnet-client” To install a Telnet server, execute the following command: Execute the command: install-windowsfeature “telnet-client” …

Read More »

Cấu hình và cài đặt cơ bản dịch vụ FTP trên Windows Server 2008

Cấu hình và cài đặt cơ bản dịch vụ FTP trên Windows Server 2008 I. Giới thiệu: – FTP là chữ viết tắc của File Transfer Protocol – Giao thức truyền file. FTP là một giao thức truyền file trên mạng dựa trên chuẩn TCP nên đáng tin cậy! – …

Read More »

Tạo VPN Server trên Windows 8

Tạo VPN Server trên Windows 8 Không cần phải cài đặt thêm bất cứ ứng dụng nào, bạn vẫn có thể dễ dàng “biến” máy tính của mình thành máy chủ VPN nếu đang sử dụng Windows 8. Khởi tạo VPN Server trên Windows 8 Bước 1 Trên giao diện Modern UI …

Read More »

DHCP Starvation Attack by yersinia – part 1

DHCP Starvation Attack by yersinia – part 1 I. Mô hình và chuẩn bị 1.Mô hình 2. Chuẩn bị – 1 máy backtrack chạy Backtrack 5R3 – 1 Router cấp dhcp với pool: 192.168.20.0/24 II. Thực hiện 1. Cấu hình Router cấp DHCP – Router: Đặt IP cho interface f0/0 …

Read More »

Thiết lập hệ thống Active/active Samba CTDB Cluster sử dụng GFS & DRBD Trên Centos 5.7 X86_64

Thiết lập hệ thống Active/active Samba CTDB Cluster sử dụng GFS & DRBD Trên Centos 5.7 X86_64 Trước đây kenhgiaiphap.vn có giới thiệu 2 bài xây dựng hệ thống file server có độ sẵng sàng cao (HA) sử dụng GlusterFS và DRBD+Heartbeat . với 2 cách đó bạn có thể …

Read More »

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần 3)

Thiết lập máy chủ Ubuntu 11.10 và cài đặt ISPConfig 3 (Phần3) 19. Cài đặt fail2ban Mặc dù đây là tùy chọn không bắt buộc, nhưng chúng tôi khuyến cáo bạn cài đặt bởi màn hình ISPConfig sẽ hiển thị đăng nhập fail2ban: apt-get install fail2ban Để làm cho fail2ban …

Read More »