Home / Operating System / Windows (page 7)

Windows

OpenVPN on Windows

OpenVPN is a wonderful VPN system, but it’s not so simple to set up on Windows. When I first created this how-to, there wasn’t a real cohesive and precise instruction set on how to get an OpenVPN server working on Windows where Windows clients could have all traffic go through …

Read More »

Networking Essentials và Implementing Cisco Network

Các bạn sinh viên FPT Jetking tham khảo các câu hỏi về Networking Essentials và Implementing Cisco Network ở website dưới đây nhé! CLICK NGAY LINK ĐỂ XEM!

Read More »

CONFIGURING NAP WITH DHCP

CONFIGURING NAP WITH DHCP Network Access Protection (NAP) là một tính năng truy cập mạng mới trong Windows Server 2008. NAP cho phép bạn điều khiển được máy tính nào có thể tham gia vào mạng. Khả năng tham gia vào mạng được xác định bởi máy khách NAP có …

Read More »