Home / Operating System / Windows / Win Server

Win Server

Thay đổi Port mặc định của Remote Desktop

Thay đổi Port mặc định của Remote Desktop

Đổi Port của Remote Desktop 3389 Thay đổi Port mặc định của Remote Desktop theo kịch bản như sau: Giả sử chúng ta có máy Windows 7, cần thay đổi port 3389 mặc định thành port 8888 để an toàn cho máy tính trước các công cụ scan cũng như …

Read More »

TẠO MÁY CHỦ CA – CHỨNG CHỈ SỐ

TẠO MÁY CHỦ CA – CHỨNG CHỈ SỐ       I.         TẠO SERVER CA Bài này tôi cùng các bạn dựng Server CA – quen thuộc gọi là Active Directory Certificate Services Theo ví dụ từ đầu của tôi thì DC của chúng ta đã có, được gọi là máy chủ DC, …

Read More »

How to Install Telnet on a Server 2012 using PowerShell

How to Install Telnet on a Server 2012 using PowerShell To install Telnet client on a Windows Server 2012, first open PowerShell. To install a Telnet client, execute the following command: Execute the command: install-windowsfeature “telnet-client” To install a Telnet server, execute the following command: Execute the command: install-windowsfeature “telnet-client” …

Read More »

Cấu hình và cài đặt cơ bản dịch vụ FTP trên Windows Server 2008

Cấu hình và cài đặt cơ bản dịch vụ FTP trên Windows Server 2008 I. Giới thiệu: – FTP là chữ viết tắc của File Transfer Protocol – Giao thức truyền file. FTP là một giao thức truyền file trên mạng dựa trên chuẩn TCP nên đáng tin cậy! – …

Read More »

Tạo Server dự phòng cho AD

Tạo Server dự phòng cho AD       I.         TẠO SERVER BACKUP CHO DC Bài này tôi cùng các bạn dựng Server dự phòng cho DC chính. Nhiệm vụ của DC Backup sẽ có những tác dụng sau: + Không sợ mất dữ liệu quan trọng nhất là các dữ liệu …

Read More »

Cài đặt Windows Server Backup trên Windows Server 2008 R2

Cài đặt Windows Server Backup trên Windows Server 2008 R2 Quản Trị Mạng – Windows Server Backup là một thành phần được xây dựng trong Windows Server 2008 R2, bao gồm Microsoft Management Console (MMC) snap-in, một công cụ dòng lệnh và Windows PowerShell cmdlets. Windows Server Backup giống như phiên bản …

Read More »

Thiết lập VPN cho Windows 7

Thiết lập VPN cho Windows 7 Chọn Start -> Control Panel, Chọn mục Network and Internet, chọn View network status and tasks.   Trong cửa sổ Set up a connection or network, chọn Connect to a workplace (Set up a dial-up or VPN connection to your workplace). Trong hộp thoại Connect to a workspace, chọn Use my Internet connection (VPN). Trong …

Read More »

Cấu hình giao thức định tuyến RIP

A. Mục tiêu của bài lab: Đặt địa chỉ IP cho các interface trên các Router 1, 2 và 4 và sau đó cấu hình RIP cho các router. Cụ thể ta sẽ làm các công việc sau: 1. Đặt hostname cho các router và kích hoạt các interface của …

Read More »

Tổng quan về Router Cisco

I. Router là gì? Các thành phần bên trong của Router? Các chế độ lệnh thực thi cấu hình Router? Router là 1 thiết bị định tuyến, cho phép gửi các gói dữ liệu từ mạng này đến mạng khác. Thành phần bên trong Router gồm: RAM/DRAM, NVRAM, Bộ nhớ …

Read More »