Home / Operating System / Windows / Win Server

Win Server

Quản lý Server FTP – SmartFTP Enterprise 9.0.2564.0 Client

smart-ftp

SmartFTP Enterpsrise Client Là một phần mềm quản lý FTP chuyên nghiệp, mạnh mẽ. SmartFTP hỗ trợ hầu hết kết nối SSL / TLS, IPv6 và FXP và nó cũng cho phép bạn chuyển các tập tin lớn qua Internet thông qua giao thức FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, Amazon S3, …

Read More »

Thay đổi Port mặc định của Remote Desktop

Thay đổi Port mặc định của Remote Desktop

Đổi Port của Remote Desktop 3389 Thay đổi Port mặc định của Remote Desktop theo kịch bản như sau: Giả sử chúng ta có máy Windows 7, cần thay đổi port 3389 mặc định thành port 8888 để an toàn cho máy tính trước các công cụ scan cũng như …

Read More »

TẠO MÁY CHỦ CA – CHỨNG CHỈ SỐ

TẠO MÁY CHỦ CA – CHỨNG CHỈ SỐ       I.         TẠO SERVER CA Bài này tôi cùng các bạn dựng Server CA – quen thuộc gọi là Active Directory Certificate Services Theo ví dụ từ đầu của tôi thì DC của chúng ta đã có, được gọi là máy chủ DC, …

Read More »

How to Install Telnet on a Server 2012 using PowerShell

How to Install Telnet on a Server 2012 using PowerShell To install Telnet client on a Windows Server 2012, first open PowerShell. To install a Telnet client, execute the following command: Execute the command: install-windowsfeature “telnet-client” To install a Telnet server, execute the following command: Execute the command: install-windowsfeature “telnet-client” …

Read More »

Cấu hình và cài đặt cơ bản dịch vụ FTP trên Windows Server 2008

Cấu hình và cài đặt cơ bản dịch vụ FTP trên Windows Server 2008 I. Giới thiệu: – FTP là chữ viết tắc của File Transfer Protocol – Giao thức truyền file. FTP là một giao thức truyền file trên mạng dựa trên chuẩn TCP nên đáng tin cậy! – …

Read More »

Tạo Server dự phòng cho AD

Tạo Server dự phòng cho AD       I.         TẠO SERVER BACKUP CHO DC Bài này tôi cùng các bạn dựng Server dự phòng cho DC chính. Nhiệm vụ của DC Backup sẽ có những tác dụng sau: + Không sợ mất dữ liệu quan trọng nhất là các dữ liệu …

Read More »