Home / Operating System / Windows / Win Server (page 2)

Win Server

Cài đặt Windows Server Backup trên Windows Server 2008 R2

Cài đặt Windows Server Backup trên Windows Server 2008 R2 Quản Trị Mạng – Windows Server Backup là một thành phần được xây dựng trong Windows Server 2008 R2, bao gồm Microsoft Management Console (MMC) snap-in, một công cụ dòng lệnh và Windows PowerShell cmdlets. Windows Server Backup giống như phiên bản …

Read More »

Thiết lập VPN cho Windows 7

Thiết lập VPN cho Windows 7 Chọn Start -> Control Panel, Chọn mục Network and Internet, chọn View network status and tasks.   Trong cửa sổ Set up a connection or network, chọn Connect to a workplace (Set up a dial-up or VPN connection to your workplace). Trong hộp thoại Connect to a workspace, chọn Use my Internet connection (VPN). Trong …

Read More »

Cấu hình giao thức định tuyến RIP

A. Mục tiêu của bài lab: Đặt địa chỉ IP cho các interface trên các Router 1, 2 và 4 và sau đó cấu hình RIP cho các router. Cụ thể ta sẽ làm các công việc sau: 1. Đặt hostname cho các router và kích hoạt các interface của …

Read More »

Tổng quan về Router Cisco

I. Router là gì? Các thành phần bên trong của Router? Các chế độ lệnh thực thi cấu hình Router? Router là 1 thiết bị định tuyến, cho phép gửi các gói dữ liệu từ mạng này đến mạng khác. Thành phần bên trong Router gồm: RAM/DRAM, NVRAM, Bộ nhớ …

Read More »