Home / Thủ Thuật / Hacking / BackTrack

BackTrack

DCHP spoofing with ettercap

DCHP spoofing with ettercap 1. Mô hình – DHCP server : là 1 Router ADSL. Ở đây mình dùng Tplink accesspoint . IP: 172.16.1.254 – Backtrack 5R3: xin IP từ DHCP server có IP: 192.168.1.106 2. Kịch bản – Attacker sẽ dựng 1 DHCP giả mạo – Khi client broadcast …

Read More »

Starvation Attack DHCP Server Windows 2012 – Part 2

Starvation Attack DHCP Server Windows 2012 – Part 2 – Ở part 1 về tấn công Starvation mình đã hướng dẫn các bạn Attack 1 DHCP server bằng tool yersinia. – Tuy nhiên nhược điểm của yersinia là không attack được DHCP Server Windows. Nên hôm nay mình sẽ thực …

Read More »

DHCP Starvation Attack by yersinia – part 1

DHCP Starvation Attack by yersinia – part 1 I. Mô hình và chuẩn bị 1.Mô hình 2. Chuẩn bị – 1 máy backtrack chạy Backtrack 5R3 – 1 Router cấp dhcp với pool: 192.168.20.0/24 II. Thực hiện 1. Cấu hình Router cấp DHCP – Router: Đặt IP cho interface f0/0 …

Read More »

Hướng dẫn hack PC sử dụng VLC Media Player

Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để hack máy tính, Đối với cách này các PC chạy HĐH windows trong mạng sẽ bị tấn công sử dụng VLC media player. Công cụ cần thiết: VLC Media Player 0.9.6 Windows XP SP 2 Yêu cầu …

Read More »

Danh sách những câu lệnh cơ bản trong Backtrack dành cho người mới sử dụng

1) Shutdown : shutdown -h now 2) Reboot : shutdown -r now 3) Download Tools : apt-get install toolname 4) Remove Tools : apt-get remove toolname 5) Clear Terminal : clear 6) unzip .zip : unzip -e filename.zip 7) unrar .rar : unrar x filename.rar 8) RAR Files : rar …

Read More »

Metasploit trên BackTrack 5

cd /pentest/exploits/framework2 ./msfconsole msfupdate [Metasploit] Scan victim ( Một trong những bước quan trọng khi check site) Scan mục tiêu là vấn đề rất quan trọng.thu thập đc càng nhiều thông tin càng tốt.Chả thừa gì đối với chúng ta cả. Trong metasploit framework có một module sử dụng bộ …

Read More »

Enable SSH trên Backtrack 5

Enable SSH trên Backtrack 5 Bước 1: root@bt:~# sshd-generate Bước 2: root@bt:~# /etc/init.d/ssh start Bước 3:Kiểm tra xem đã thành công chưa root@bt:~# netstat -ntlp Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 3690/sshd

Read More »

Hướng dẫn đặt IP tĩnh trong Backtrack 5 R3

Để cấu hình địa chỉ IP tĩnh trong Backtrack 5, bạn phải chỉnh sửa một số tập tin cấu hình network tùy vào bản phân phối Linux mà bạn đang sử dụng. Ví dụ: IP Address: 192.168.1.2/24 Default Gateway: 192.168.1.1 DNS server: 8.8.8.8 – Gõ lệnh: root@bt:~# ifconfig eth0 192.168.1.2/24 …

Read More »

BackTrack 5R3 – Huyền thoại hacker?

Một số câu lệnh cơ bản: 1. Đăng nhập Backtrack Mặc định Backtrack 5 đăng nhập với tài khoản user=root password=toor 2. Chuyển chế độ vào giao diện đồ họa Mặc định BackTrack đăng nhập ở chế độ command. Muốn sử dụng giao diện đồ họa sử dụng lệnh root@bt: …

Read More »