Home / Thủ Thuật / Mail Server

Mail Server

Cấu hình mail Zoho

zoho mail

Nhu cầu tạo email theo tên miền riêng (ví dụ: dongdv@dongpolice.com) thường áp dụng cho các doanh nghiệp hoặc những website mang tính chất chuyên nghiệp. Trước đây, chúng ta có thể dễ dàng làm việc này thông qua dịch vụ Google App Business vì nó miễn phí, nhưng đáng …

Read More »

Send Mail Using Telnet

Send Mail Using Telnet Yesterday we had installed the Telnet client on our Windows Vista. Today, let’s try to send an email using nothing but the Telnet client. This is a very good way to troubleshoot problems in sending emails in your email client such as Microsoft Outlook, and while …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt Zimbra Mail Server trên CentOS 6.5

Hướng dẫn cài đặt Zimbra Mail Server trên CentOS 6.5 Trong bài giới thiệu này, Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cài đặt phiên bản mới nhất Zimbra 8.6.0 trên CentOS 6.5 và cấu hình Zimbra làm việc như là một mail server dành cho doanh nghiệp.  ​ …

Read More »

Hướng dẫn quản trị và sử dụng mail Mdaemon cơ bản

  I. Hướng dẫn quản trị hệ thống mail:   1. Đăng nhập vào đường link quản trị mail dạng như sau: http://mail.tenmien.com:1000 2. Tạo email: Từ menu bên trái, chọn Accounts → New như hình bên dưới. 1 cửa sổ mới mở ra, nhập đầy đủ các thông tin sau …

Read More »

MDaemon Tạo Group theo yêu cầu công ty

Tạo các user và group với nội dung sau: – Group “Admin” :NguyenQuocBao,VoLeTonTan,kuteobanhchai. Giới hạn 10 thành viên cho nhóm Admin.Trong đó kuteobanhchai là trưởng nhóm Admin, tất cả các thư gửi tới trưởng nhóm. -Group “ketoan” :kt1,kt2,kt3 , nhóm có tối đa là 3 thành viên. Trong đó, kt1 …

Read More »

HOW TO FIX “MISSING: /USR/LIB/LIBSTDC++.SO.6″ ZIMBRA INSTALLATION ON CENTOS 6.2 X86_64

When i try to install Zimbra 7.1.4 on linux CentOS 6.2 server, i got the following error message and cannot proceed the zimbra installation. How can i fix this ? MISSING: /usr/lib/libstdc++.so.6 [root@mail zcs-7.1.4_GA_2555.RHEL6_64.20120105094542]# ./install.sh --platform-override Operations logged to /tmp/install.log.2145 Checking for existing installation... zimbra-ldap...NOT FOUND zimbra-logger...NOT FOUND zimbra-mta...NOT FOUND …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt Zimbra Mail Server

Trong bài giới thiệu này, Kênh Giải Pháp sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cài đặt phiên bản mới nhất Zimbra 7.0 trên CentOS 5.5 và cấu hình Zimbra làm việc như là một mail server dành cho doanh nghiệp. 1. Chuẩn bị Bước 1: Cập nhật hệ thống, …

Read More »

Hướng dẫn quản trị và sử dụng mail Mdaemon cơ bản

Hướng dẫn quản trị và sử dụng mail Mdaemon cơ bản  Hướng dẫn quản trị mail và sử dụng webmail trên hệ thống Mail Server Mdaemon  I. Hướng dẫn quản trị hệ thống mail:   1. Đăng nhập vào đường link quản trị mail dạng như sau: http://mail.tenmien.com:1000 2. Tạo …

Read More »

Hướng dẫn ghi nhận tất cả inbound và outbound mail trong Mdaemon

Hướng dẫn ghi nhận tất cả inbound và outbound mail trong Mdaemon Bước 1: Khởi động giao diện quản trị Mdaemon (window form hoặc web) Bước 2: Trên thanh công cụ chọn Setup à Default Domain / Servers   Bước 3: Chọn mục Archiving trong panel công cụ bên trái Bươc 4: Lúc này giao …

Read More »