Home / Thủ Thuật / Cau hinh AAA

Cau hinh AAA

R1>en

R1#config

R1(config)aaa new-model

R1(config)aaa authtication login default local

R1(config)line vty 0 4

R1(config)login authentication default

R1(config)username user1 password 123

R1(config)username user2 privilege 15 password 1234567890

Bat tinh nang truy cap web tren router:

R1(config)#ip http server

R1(config)#ip http authentication local/aaa

Sau do vao trinh duyet va kiem tra

Print Friendly

About dongpolice

Check Also

Tắt chế độ auto sleep Windows trên Laptop – PC Windows 7, 8, 8.1, XP khi không sử dụng

Tắt chế độ auto sleep Windows trên Laptop – PC Windows 7, 8, 8.1, XP …