Home / Core Networking / Cisco / Cấu hình Inter-Vlan Routing sử dụng switch layer 3

Cấu hình Inter-Vlan Routing sử dụng switch layer 3

Cấu hình Inter-Vlan Routing sử dụng switch layer 3

Tiếp theo bài viết cấu hình Inter-Vlan Routing sử dụng router, trong bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn bài lab cấu hình Inter-Vlan Routing sử dụng switch layer 3. Sơ đồ lab như sau:

Một số yêu cầu của bài lab:

  • VTP:

  • VLAN:

  • Port trên switch:

Các bước thực hiện cấu hình tương tự như bài lab trước, tuy nhiên chúng ta phải enable chức năng định tuyến của switch layer 3:

Kết quả sau khi cấu hình:

  • Trong cùng vlan:

  • Giữa các vlan:

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

phim-tat-youtube

Phím tắt Youtube

Khi bạn xem video trên Youtube, các bạn đã biết hết phím tắt youtube chưa? …