Home / Trang Chủ / Cấu hình VoIP Gateway MediaPack 11x FXO với tổng đài Elastix (Asterisk)

Cấu hình VoIP Gateway MediaPack 11x FXO với tổng đài Elastix (Asterisk)

Cấu hình VoIP Gateway MediaPack 11x FXO với tổng đài Elastix (Asterisk)

Tổng đài Elastix là một ứng dụng truyền thông hợp nhất (Unified Communications) tích hợp rất nhiều ứng dụng như voice, IM, Fax, Contact Center. Trong đó, phần voice thì tích hợp của Asterisk.

Phần này chúng tôi sẽ trình bày cách cấu hình MediaPack 11x FXO với Asterisk trên giao diện của Elastix.

Mô hình thử nghiệm như sau:

Hệ thống IP-PBX Elastix sẽ bao gồm server Elastix và voice gateway MediaPack 11x FXO.

IP Phone sử dụng là AudioCodese 310HD.

Tổng cộng có 02 phương pháp đấu nối Elastix với MediaPack 11x FXO:

– Giải pháp 1: Đấu dạng Point to Point giữa Elastix và MediaPack 11x FXO

– Giải pháp 2: Đăng ký các endpoint của MediaPack 11x FXO như là extension của Elastix

Giải pháp 1: Đấu dạng Point to Point giữa Elastix và MediaPack 11x

Để đấu nối dạng Point to Point thì cần phải cấu hình Elastix chấp nhận incoming call từ AudioCodes gateway ( MediaPack 11x FXO ).

MediaPack 11x FXO : 172.16.1.252

Elastix : 172.16.1.201

A. Cấu hình trên Elastix :

Step 1: Tạo SIP Trunk

Outgoing Settings

Cấu hình Trunk Name ( đặt tên ví dụ là PSTN-OUT )

Cấu hình PEER Details

type=friend
insecure=port,invite
host=172.16.1.252 { địa chỉ AudioCodes gateway }
context=from-trunk
qualify=yes
allow=ulaw&alaw
dtmfmode=rfc2833

Step 2: Tạo outbound route

Chọn Trunk Sequence for Matched Routes theo SIP Trunk vừa tạo ở trên.

Step 3: Upload file ghi âm dùng cho câu chào

Step 4: Tạo IVR dùng cho AA

Step 5: Tạo Inbound Routes cuộc gọi vào đến AA

B. Cấu hình trên MediaPack 11x :

Step 1: cấu hình Proxy trỏ về Elastix

Step 2: Cấu hình Endpoint Number và Hunt Groups

Khai số bất kỳ cho các cổng của MP11x FXO.

Step 3: Cấu hình các thông số FXO Settings

Dialing mode = One Stage

Các thông số khác như hình

Step 4: Cấu hình Caller ID và Automatic Dialing

Chú ý:

7800 là số DID để gọi đến trong Elastix. Chúng ta có thể định nghĩa DID trong phần Incoming Call của Elastix.

Step 5: Cấu hình định tuyến từ MP114 FXO đến Elastix và dial plan tương ứng.

Step 6: Khai báo Codec voice sử dụng

Step 7: Khai báo DTMF và chiều dài số điện thoại

Đến đây chúng ta hoàn thành cấu hình cơ bản MediaPack 11x FXO với Elastix .

Thực tế khi sử dụng cần phải tinh chỉnh tùy theo hiện trạng của người dùng như trung kế , version của Elastix ….

Giải pháp 2: Đăng ký các endpoint của MediaPack 11x như là extension của Elastix

Để sử dụng dạng này, chúng ta cần tạo các máy nhánh tương ứng số cổng của MediaPack 11x FXO để các cổng này đăng ký vào Elastix.

MediaPack 11x FXO: 172.16.1.25

Elastix: 172.16.1.201

A. Cấu hình trên Elastix :

Step 1: Tạo SIP Trunk

Outgoing Settings

Cấu hình Trunk Name ( đặt tên ví dụ là PSTN-OUT )

Cấu hình PEER Detail

type=friend
insecure=very
host=172.16.1.252 { địa chỉ AudioCodes gateway }
context=from-trunk
qualify=yes
allow=ulaw&alaw
dtmfmode=rfc2833

Step 2: Tạo outbound route

Chọn Trunk Sequence for Matched Routes theo SIP Trunk vừa tạo ở trên.

Step 3: Upload file ghi âm dùng cho câu chào

Step 4: Tạo IVR dùng cho AA

Step 5: Tạo Inbound Routes cuộc gọi vào đến AA

B. Cấu hình trên MediaPack 11x :

Step 1: cấu hình Proxy trỏ về Elastix

Step 2: Cấu hình Sip Registrar và xác thực MediaPack 11x FXO theo Endpoint.

Step 3: Cấu hình Endpoint Number và Hunt Groups

Khai số máy nhánh đã tạo trên Elastix cho các cổng của MP11x FXO.

Step 4: Cấu hình các thông số FXO Settings

Dialing mode = One Stage

Các thông số khác như hình

Step 5: Cấu hình Caller ID và Automatic Dialing

Chú ý:

7800 là số DID để gọi đến trong Elastix. Chúng ta có thể định nghĩa DID trong phần Incoming Call của Elastix.

Step 6 : Khai báo username và password cho các cổng ( endpoint ) trên MediaPack 11x FXO

Step 7: Cấu hình định tuyến từ MP114 FXO đến Elastix và dial plan tương ứng.

Step 8: Khai báo Codec voice sử dụng

Step 9: Khai báo DTMF và chiều dài số điện thoại

Step 10: Kiểm tra trạng thái đăng ký của MediaPack 11x FXO

Nếu thiết bị MediaPack 11x FXO chưa đăng ký thì quay lại Step 3 và click Register để ép buộc thiết bị gateway gửi bản tin REGISTER đến Elastix.

Đến đây chúng ta hoàn thành cấu hình cơ bản MediaPack 11x FXO với Elastix .

Thực tế khi sử dụng cần phải tinh chỉnh tùy theo hiện trạng của người dùng như trung kế , version của Elastix ….

11-02-2014 | Nguồn: ST

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Xem số điện thoại đang dùng Vinaphone, Mobi, Viettel không cần gọi

Để biết số điện thoại mình đang dùng: – Ở Việt Nam có nhiều nhà …