Home / VoIP / Debug SIP message bằng tcpdump

Debug SIP message bằng tcpdump

Debug SIP message bằng tcpdump

tcpdump -i eth0 -n -s 0 port 5060 -v

About dongpolice

Check Also

Khái niệm cơ bản tổng đài

Khái niệm cơ bản tổng đài Tổng đài là gì ? Tổng đài là 1 …