Home / Operating System / Deploy Software (MSI)

Deploy Software (MSI)

I. GIỚI THIỆU :

– Software Delpoyment là một giải pháp cài đặt ứng dụng hàng loạt cho người dùng trong mạng một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian của người quản trị.
– Các tùy chọn khi sử dụng Software Deployment bao gồm :
+ Assigning Applications : bao gồm assign cho User hoặc Computer.
++Assign một ứng dụng cho User : ứng dụng đó sẽ được cài đặt khi user đăng nhập lần đầu tiên.
++Assign một ứng dụng cho Computer: quá trình cài đặt ứng dụng sẽ không tiến hành ở lần đầu tiên,ứng dụng chỉ được cài đặt khi user khởi động lại máy tính
+ Publishing Applications : tùy chọn này chỉ có thể publish cho user.Khi ta publish một ứng dụng cho user, để sử dụng ứng dụng, user cần vào Control Panel –click vào Add Or Remove Programs để tiến hành cài đặt.
– Để tiến hành deploy software,ta sẽ dùng công cụ Group Policy Management và cần phải có các tập tin có phần mở rộng là *.MSI hoặc *.ZAP.
II. DEPLOY SOFTWARE

– Giả sử ta có một chương trình giúp cho Office 2003 đọc được Office 2007 được lưu trong C:Deloy_Soft. trên máy DC. ( thư mục Deloy_Soft đã được Share)
Để tiến hành cài chương trình này xuống các máy con trong mạng. Ta làm như sau :
1. Tạo tâp tin MSI :
– Vì chương trình giúp cho Office 2003 đọc được Office 2007 có đuôi là .exe nên ta cần chuyển thành đuôi msi.
– Để chuyển thành file msi ta dùng chương trình WinInstall.
– Download và tiến hành cài đặt WinInstall bình thường, sau đó chạy WinINSTALL Discover.
WinINSTALL sẽ ghi lại trạng thái của Registry trước khi cài đặt chương trình giúp Office 2003 đọc Office 2007
Highslide JS
Chọn nơi để lưu file MSI.
Highslide JS
Highslide JS
Chọn ổ đĩa để ghi lại trạng thái trước khi cài đặt chương trình.
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Quá trình được quét ổ đĩa & registry bắt đầu :
Highslide JS
Chọn OK, sau đó chỉ đến chương trình cần tạo file MSI, chương trình WinINSTALL sẽ cài chương trình cần chuyển đổi sang file .msi vào máy.
Highslide JS
Highslide JS
– Chương trình sẽ được cài xuống : ta tiến hành cài bình thường.
– Sau khi cài xong, chương trình WinINSTALL sẽ quét lại để xem lại những thay đổi Registry sau khi cài chương trình.
Highslide JS
Highslide JS
File .msi đã được tạo :
Highslide JS
2. Tiến hành Deploy :
– Mở Group Policy Management, tạo một Group Policy mới và đặt tên là DeloySoftware
Highslide JS
Click phải vào Deloy Software vừa tạo, chọn Edit
– Tại User Configuration Software Settings chọn New Package
Highslide JS
– Duyệt đến nơi chứa chương trình cần Deloy.
**Lưu ý : phải sử dụng đường dẫn UNC nếu ko sẽ ko deloy được!
Highslide JS
Chọn Advanced :
Highslide JS
– Trong tab Deloyment, chọn Assigned và Install this applicatopn at logon.
Highslide JS
Click OK và đóng Group Policy.
-Tại cửa sổ Group Policy Management, chọn OU chứa các user hoặc computer mà ta muốn cài đặt chương trình.
Ví dụ ta chọn OU Member :Cick phải vào Member, chọn Link an Existing GPO.
Highslide JS
Chọn GPO mà ta vừa cấu hình là Deloy Soft
Highslide JS
Click OK !
****KẾT QUẢ ******
Logon vào Domain bằng User dangkita thuộc OU Member
Highslide JS
Chương trình được cài đặt khi vừa logon.
Highslide JS
Chúc các bạn thực hiện thành công
Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012