Home / Operating System / Dùng SSH tăng tốc Internet

Dùng SSH tăng tốc Internet

Dùng SSH để tăng tốc độ truy cập mạng khi bị đứt cáp dành cho tất cả cách mạng

Cách cho ae xài mạng FPT ,VNPT,viettel vẫn chạy ngon lành trong mùa bão đứt cáp:
– Download Bitvise SSH Client, Proxifier để fake IP. Cách cài đặt và sử dụng http://toriaz.blogspot.com/2014/10/d…er-e-thay.html
– Fake IP = SSH country VN.
Đã test và thấy ổn, nếu SSh die thì thì thay SSH khác
List SSH cho đứa nào làm biếng tìm :
180.148.2.222|root|admin|Vietnam (VN)
180.148.4.24|root|admin|Vietnam (VN)
203.128.240.197|admin|password|Vietnam
203.162.171.135|vyatta|vyatta|Vietnam (VN)
112.72.74.105|root|admin|Vietnam (VN
115.79.59.241|ubnt|ubnt|Vietnam (VN)|
112.78.1.204|admin|admin|Vietnam (VN)
180.148.2.152|root|admin|Vietnam (VN)
14.162.71.46|support|support|Vietnam (VN)
113.160.178.113|admin|admin|Vietnam (VN)
180.148.2.5|root|admin|Vietnam (VN)
113.190.242.53|support|support|Vietnam (VN)
14.162.64.82|support|support|Vietnam (VN)
180.148.4.158|root|admin|Vietnam (VN)
14.161.14.65|admin|admin|Vietnam (VN)
113.161.71.111|support|support|Vietnam (VN)
113.189.226.53|admin|admin|Vietnam (VN)
14.161.30.55|support|support|Vietnam (VN)
113.52.37.86|test|test|Vietnam (VN)
123.30.76.50|admin|default|Vietnam (VN)
123.30.76.52|admin|default|Vietnam (VN)
Kết quả kiểm chứng
Speed test y hệt như lúc chưa bị đứt ( nhà xài gói thấp nhất của VNPT )

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012