Home / VoIP / Asterisk / Elastix bài 4 – Hướng dẫn tạo Trunk giữa Elastix với Linksys 3102 Gateway

Elastix bài 4 – Hướng dẫn tạo Trunk giữa Elastix với Linksys 3102 Gateway

Elastix bài 4 – Hướng dẫn tạo Trunk giữa Elastix với Linksys 3102 Gateway

Ở bài lab Elastix này chúng ta chỉ xem xét cấu hình basic cấu hình trunk elastix  thực hiện việc kết nối Trunk giữa SPA3102 với Asterisk để nhận và chuyển cuộc gọi từ Extension nội bộ ra line PSTN để gọi ra ngoài.

Cấu hình SPA3102

Cấu hình PTNS Line (basic)

Cấu hình trunk elastix

elastix trunking

Chọn mục PSTN Line trong phần Voice của giao diện web cấu hình SPA3102.

Cấu hình Line 1 (basic)

cấu hình trunk elastix

 

Elastix bài 2 Hướng dẫn cài đặt Elastix – tạo Extensions trên Elastix
Elastix Bài 3 – Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phần mềm X-Lite với một Elastix Extension

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

How to install openfiler for SAN

Để cấu hình các tính năng thiết yếu của Vsphere như: Live migration, HA thì …