Home / Database / Hướng dẫn cài đặt MYSQL 5.7 trên Linux

Hướng dẫn cài đặt MYSQL 5.7 trên Linux

Hướng dẫn cài đặt MYSQL 5.7 trên Linux

Mysql 5.7 là một trong những phần mềm về databases miễn phí tốt nhất hiện nay. Để triển khai mysql thì trước hết chúng ta cần cài đăt được mysql.

Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mysql 5.7 trên hệ điều hành Linux như CentOS, Ubuntu, Fedora……

Cài đặt Mysql 5.7 trên CentOS 6.5 như thế nào?

Sau khi các bạn cài đặt thành công Server hoặc mua VPS, các bạn thực hiện update và upgrade hệ thống bằng các lệnh sau:

#yum -y update

#yum -y upgrade

#reboot

Sau khi khởi động hệ thống, các bạn login thông qua ssh, mình sử dụng phần mềm Putty để Login

Các bước thực hiện như sau:

 1. #cd /tmp
  #wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el6-7.noarch.rpm
  #yum localinstall mysql57-community-release-el6-7.noarch.rpm
  #yum repolist enabled | grep "mysql.*-community.*"
  #yum install mysql-community-server

2. Khởi động dịch vụ mysql 5.7
  #service mysqld start
  #chkconfig mysqld on
  #service mysqld status
3. Xem mình đã cài được phiên bản mysql 5.7 chưa bằng lệnh bên dưới.
  #mysql --version
  mysql  Ver 14.14 Distrib 5.7.13, for Linux (x86_64) using  EditLine wrapper
4. Bảo mật mysql như đặt mật khẩu, giới hạn truy cập ta thực hiện như sau:
  # grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
sau khi bạn chạy lệnh này, hệ thống sẽ sinh ra 1 password, bạn copy password này, sau đó chạy lệnh bên dưới
  # mysql_secure_installation
Khi được yêu cầu nhập mật khẩu thì các bạn nhap mật khẩu mà bạn đã copy ở trên nhé. Lưu ý là password trên Linux không hiện ra khi nhập nhé
Sau đó hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu mơi, các bạn nhập và làm theo hướng dẫn từ mysql 5.7 trên màn hình nhé.
5. Login mysql bằng user root và password đã được cấu hình ở trên
  # mysql -u root -pYourpassword-mysql
6. Tạo database tên asterisk
  mysql> create database asterisk;
  mysql>show databases;login mysql 5.7 va show databasesChúc các bạn cài đặt thành công nhé
http://khoboduchoa.com

About dongpolice

Check Also

phim-tat-windows

Phím tắt Windows

Một trong những “vũ khí” giúp bạn truy cập nhanh vào các chức năng của …