Home / Thủ Thuật / Mail Server / Hướng dẫn cài đặt Zimbra Mail Server

Hướng dẫn cài đặt Zimbra Mail Server

Trong bài giới thiệu này, Kênh Giải Pháp sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cài đặt phiên bản mới nhất Zimbra 7.0 trên CentOS 5.5 và cấu hình Zimbra làm việc như là một mail server dành cho doanh nghiệp.

1. Chuẩn bị

Bước 1: Cập nhật hệ thống, tắt sendmail và hệ thống bảo mật

yum update
/etc/init.d/sendmail stop
chkconfig sendmail off
chkcon    fig iptables off


Bước 2: cài đặt những gói cần thiết

yum install sysstat gmp libidn libstdc++ sqlite

Bước 3: Cấu hình hostname và DNS

# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
192.168.137.2   mail.kenhgiaiphap.vn       mail
::1             localhost6.localdomain6 localhost6

Ngoài Zimbra Server, chúng ta còn sử dụng server như là một DNS Server.

+ Tạo file /var/named/chroot/var/named/kenhgiaiphap.vn

;
;       Addresses and other host information.
;
@       IN      SOA     kenhgiaiphap.vn. hostmaster.kenhgiaiphap.vn. (
2011030801      ; Serial
43200      ; Refresh
3600       ; Retry
3600000    ; Expire
2592000 )  ; Minimum

;       Define the nameservers and the mail servers

IN      NS      ns.kenhgiaiphap.vn.
IN      A       192.168.137.2
IN      MX      10 mail.kenhgiaiphap.vn.

mail            IN      A       192.168.137.2
ns              IN      A       192.168.137.2

+ Tạo file /var/named/chroot/etc/named.conf

options {
directory “/var/named”;
dump-file “/var/named/data/cache_dump.db”;
statistics-file “/var/named/data/named_stats.txt”;
forwarders { 8.8.8.8; };
};
include “/etc/rndc.key”;
// We are the master server for mydomain.com

zone “kenhgiaiphap.vn” {
type master;
file “kenhgiaiphap.vn”;
};
Bước 4: Khởi động DNS và kiểm tra

/etc/init.d/named start
chkconfig named on

nslookup mail.kenhgiaiphap.vn
Server:        10.10.10.20
Address:    10.10.10.20#53

2. Cài đặt Zimbra

Sau khi tải phiên bản cài đặt Zimbra Collaboration Suite từ trang chủ về thì bắt đầu giải nén và cài đặt.

tar zxf zcs-7.1.0_GA_3140.RHEL5.20110329150824.tgz
cd zcs-7.1.0_GA_3140.RHEL5.20110329150824.tgz
./install.sh –platform-override

Quá trình được cài đặt theo mặc định. Sau khi cấu hình xong thì tiến hành đặt password cho Admin.

Main menu

1) Common Configuration:
2) zimbra-ldap:                             Enabled
3) zimbra-store:                            Enabled
+Create Admin User:                    yes
+Admin user to create:                 admin@kenhgiaiphap.vn
******* +Admin Password                        UNSET

Quá trình cài đặt hòan tất. Zimbra Server sẵn sàng đưa vào sử dụng. Kiểm tra bằng các vào giao diện web và gõ địa chỉ ip hoặc tên miền với cổng 7071.

Quốc Dũng (Theo Zimbra)

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012