Home / Operating System / Hướng dẫn cài SQL Server Management Studio (SSMS)

Hướng dẫn cài SQL Server Management Studio (SSMS)

Connect to SQL Server 2008 after install Visual Studio 2010

Sau khi cài Visual studio 2010 bạn sẽ có SQL Server 2008 phiên bản express.

Nhưng visual studio không cung cấp  SQL Server Management Studio để chúng ta tương tác với SQL server bằng UI.

Cách giải quyết:

Cài thêm SQL Management Studio

Download tại: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7593

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Enable TCP/IP

Photobucket

Bước 2: Chọn cài đặt

Photobucket

Bước 3: Cài đặt

Photobucket

Bước 4: Restart SQL server

Photobucket

Kết quả: Ok

Photobucket

Lỗi ở bước 2 nếu có:

Nếu không enable TCP/IP ta sẽ gặp phải 1 số lỗi sau:

….

Một vài lỗi thường gặp:

  1. Không thực hiện được bước 2 khi chạy SQL Server Management Studio. Nếu có thông báo:

Invoke or BeginInvoke cannot be called on a control until the window handle has been created.

Cách khắc phục:

    • Với windows vista, 7:  bạn nhấp phải chuột và file cài .exe chọn run as administrator.
    • Với windows Xp: bạn giải nén file cài .exe sau đó rename tên thành: temp, sau đó copy sang ổ C:
Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012