Home / Operating System / Hướng dẫn cấu hình VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Hướng dẫn cấu hình VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Hướng dẫn cấu hình VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Đầu tiên các bạn kiểm tra kết nối ra internet của router 2110 có thành công hay không. Bạn vào mục online status như hình 1.1Sau khi bạn đăng kí thành công tên miền động (Ví dụ: whatislove.dyndns.biz), bạn sẽ vào mục Applications -> Dynamic DNS để enable nó trong router 2110F.A. Cấu hình host to LAN (Client to site) VPN bằng PPTP
Vào mục VPN and Remote Access -> Remote Dial-in UserTạo profile cho user ở đầu xa chứng thực khi thiết lập kết nối VPN vào 2110B. Cấu hình LAN to LAN (site to site) VPN bang PPTP
Giả sử ta có 2 site X và Y. Site X dùng router 2110F; Site Y dùng router 2700

1. Cấu hình VPN trên Vigor 2110F
Đầu tiên bạn vào VPN and Remote Access -> LAN to LAN để tạo profile VPN cho Vigor 2110FCấu hình Dial-in trên profile này
Kiểm tra kết nối VPN trong trường bạn đã cấu hình xong cả 2 site X và Y2. Cấu hình VPN trên Vigor 2700
Tạo profile VPN trên Vigor 2700
Cấu hình Dial out trên profile này
Trong mục TCP/IP Network Setting khai báo lớp mạng của site Y
Kiểm tra kết nối khi đã cấu hình xong


C. Cấu hình IPSec VPN giữa Vigor 2110F và Vigor 2700
Giả sử có 2 site X và Y. Site X đặt con Vigor 2700, site Y đặt con Vigor 2110

1. Cấu hình trên IPSec trên Vigor 2110
Đầu tiên bạn vào mục VPN and Remote Access -> LAN to LAN, chọn một Index để cấu hình IPSec LAN to LANCấu hình IPSec cho Index 2, chú ý các thông số bên dướiTrong mục TCP/IP Network Setting, khai báo lớp mạng ở site X


Sau đó vào mục VPN and Remote Access -> IPSec General Setup để khai báo Pre-Share key


Vào mục VPN and Remote Access -> Connection Management để kiểm tra kết nối VPN


2. Cấu hình trên IPSec trên Vigor 2700.
Đầu tiên bạn vào mục VPN and Remote Access -> LAN to LAN, chọn một Index để cấu hình IPSec LAN to LAN


Cấu hình Dial-out cho Index này. Chú ý khai báo Pre-share Key giống Pre-share Key đã khai báo trong mục IPSec General Setup của Vigor 2110 


Trong mục TCP/IP Network Setting, khai báo lớp mạng ở site Y


Vào mục VPN and Remote Access -> Connection Management để kiểm tra kết nối VPN 

 

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012