Home / Lập Trình / Android / Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt cocos2d-x trên windows

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt cocos2d-x trên windows

Bài viết này rất hay từ: http://congdongandroid.vn  Chưa xin phép nhưng cũng chia sẻ vào đây để mọi người cùng tiết kiệm thời gian trong việc cấu hình Cocos2dx. Rất cám ơn: hoangphuong 

Chào các bạn, bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt cocos2d-x trên windows và build lên android.

Quá trình cài đặt cocos2d-x hơi bị nhiêu khê, ai chưa từng cài cocos2d-x sẽ gặp không ít khó khăn.

Các bạn làm theo những bước sau đây.

Bước 1: Down cocos2d-x:
Các bạn vào địa chỉ:
http://www.cocos2d-x.org/

Chọn tab “download”

Ta sẽ thấy 3 mục, trong mục 1.Cocos2d-x chọn phiên bản mới nhất (nằm trên cùng) để down về.

[Image: c1_zps964ff7c1.jpg]

Bước 2: Giải nén cocos2d-x:
Giải nén bằng winrar như thường, chưa có khó khăn gì Big Smile

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/c2_zpsd7a23561.jpg

Bước 3: Cài đặt cocos2d-x:
Mở thư mục cocos2d-x, tìm file build-win32.bat

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/c3_zps67f25cd5.jpg

Click đúp “build-win32.bat” để chạy nó, quá trình cài đặt sẽ mất gần 30 phút.

[Image: lauvaichuong_zps2abf9ddb.png]

Trong quá trình nó cài các bạn làm bước 4.

Bước 4: Down ndk:
http://developer.android.com/tools/sdk/ndk/index.h…
Mới nhất hiện giờ là “android-ndk-r8c-windows.zip”

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/c4_zps8c491480.jpg

Bước 5: Giải nén ndk, dùng winrar như thường Big Smile

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/c5_zps5c837a70.jpg

Bước 6: Down cygwin:
http://cygwin.com/install.html
Chọn tab Install Cygwin ở bên trái.
Chọn setup.exe để down phần mềm hỗ trợ cài đặt cygwin về.

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/c6_zps5297b4d9.jpg

Bước 7: Cài cygwin:
Mở setup.exe

[Image: c7_zps8427d63e.jpg]

Next

[Image: c8_zpse9bf8fca.jpg]

Chọn “install from internet”, hoặc down về rồi cài sau cũng được.

Next ra hình sau:

[Image: c9_zps352b589b.jpg]

Chọn thư mục để lưu phần đã cài đặt.

Next ra hình sau:

[Image: c10_zpse92543a9.jpg]

Chọn thư mục để lưu phần down về.

Next ra hình sau:

[Image: c11_zpsd372f768.jpg]

Chọn direct connection c11

Next ra hình sau:

[Image: c12_zps945b7146.jpg]

Chọn host để down về, cái nào cũng được.
Nếu cảm thấy down chậm quá thì cancel rồi chọn host khác.

Next ra như sau:

[Image: c13_zpsf0a52b82.jpg]

Trong ô search, gõ “make”.
Mở devel, chọn make. Như hình sau:
Lưu ý: không chọn make không thể nào build được cho android.

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/c14_zps2fc75016.jpg

Next
Chờ 2 tiếng đồng hồ nhé các bạn Yahoo-Laugh-Smiley

Sau khi hoàn thành các bước trên ta sẽ có các thư mục như sau:

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/c15_zps925efeb3.jpg

Bước 8: Cài wizard cho visual studio
Các bạn tìm đến thư mục msvc.
E:All_Cocos2d-xcocos2d-2.1beta3-x-2.1.0cocos2d-2.1beta3-x-2.1.0templatemsvc
Rồi chọn phiên bản cài đặt phù hợp, như mình dùng vs2010 thì cài “InstallWizardForVS2010.js”

Chuột phải, openwith -> microsoft windows based host.

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/c16_zps27acfcd2.png

Bước 9: Run project thử trên win
Các bạn vào thư mục gốc của cocos2d-x:
E:All_Cocos2d-xcocos2d-2.1beta3-x-2.1.0cocos2d-2.1beta3-x-2.1.0

Mở “cocos2d-win32.vc2010.sln”

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/c17_zpsb8f35b42.png

Chúng ta sẽ run thử project hellocpp.
Chuột phải vào project hellocpp -> chọn setstartup project để làm project chính.

[Image: c18_zps69a799a6.png]

F5 để chạy nó, chờ chờ và chờ.
Error list windows của visual studio show ra hơn 4000 warning
Lâu kinh khủng mà vẫn chưa xong, thì ra nó build cho tất cả project trong đó. Break lại, remove hết những project không phải hellocpp.
F5 lại.

Cuối cùng cũng lên được helloword, kết quả Big Smile

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/c19_zpsd6c1f977.png

Ui chà cái hình không hiểu tại sao bị mất màu, đúng ra nó phải có màu đẹp lắm, mà cái đó không quan trọng, các bạn làm được tới đây là ok rồi.

Lưu ý: Nếu visual studio báo thiếu thư viện, có thể do đường dẫn đến thư viện cocos2d-x bị sai, các bạn vào đây để fix lại.
Chuột phải project, chọn properties.

Configuration Properties -> c/c++ -> general -> Additional Include Directories

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/c20_zps4b0982dd.png

Tiếp theo sẽ build cho android.

Bước 10:
Vào thư mục gốc cocos2d-x

Mở create-android-project.bat bằng notepad++ và chỉnh lại đường dẫn cygwin, sdk, ndk. Chỉnh xong save lại.

:: modify it to work under your environment
set _CYGBIN=D:All_Cocos2d-xcygwin_installbin
if not exist "%_CYGBIN%" echo Couldn't find Cygwin at "%_CYGBIN%" & pause & exit 4

:: modify it to work under your environment
set _ANDROIDTOOLS=C:Program Files (x86)Androidandroid-sdktools
if not exist "%_ANDROIDTOOLS%" echo Couldn't find android sdk tools at "%_ANDROIDTOOLS%" & pause & exit 5

:: modify it to work under your environment
set _NDKROOT=D:All_Cocos2d-xandroid-ndk-r8c
if not exist "%_NDKROOT%" echo Couldn't find ndk at "%_NDKROOT%" & pause & exit 6

Click đúp vào create-android-project.bat.

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/c21_zpsfb9d755d.png

Ở màn hình console, điền tên packet, enter, điền tên project, enter, chọn phiên bản android, enter.

[Image: c22_zps013709ef.png]

Xuất hiện project mình mới tạo, ví dụ là ProjectTest3
http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/c23_zpsaf379760.png

Trong thư mục ProjectTest3 có thư mục proj.android, cấu trúc bên trong của nó thế này:
Cái mình cần quan tâm là file build_native.sh, tí nữa mình làm việc với nó.

Bước 11: Sửa đường dẫn trong file build_native.sh

Mở build_native.sh bằng notepad++
Sửa dòng sau:

# paths

if [ -z "${NDK_ROOT+aaa}" ];then
echo "please define NDK_ROOT"
exit 1
fi

thành

# paths
NDK_ROOT="/cygdrive/e/All_Cocos2d-x/android-ndk-r8c"

if [ -z "${NDK_ROOT+aaa}" ];then
echo chi dinh ndk root
exit 1
fi

Đặt lại đường dẫn cho NDK_ROOT, lưu ý để trỏ đến ổ đĩa E chẳng hạn thì phải là “/cygwin/e”
ai sai sót đặt thành “cygwin/e” thì cứ xác định vỡ mồm.

Ngoài ra, sửa lại đường dẫn ở đây nếu project android của bạn không nằm trong thư mục gốc cocos2d-x.
(bạn copy sang chỗ khác chẳng hạn)

# ... use paths relative to current directory
COCOS2DX_ROOT="$DIR/../.."
APP_ROOT="$DIR/.."
APP_ANDROID_ROOT="$DIR"

Để cho tốt lành êm đẹp mình khuyên bạn đừng copy project đi lung tung Big Smile

Bước 12:
Mở “Cygwin Terminal” ở desktop, dẫn nó tới file build_native.sh khi nãy.
Để vào ổ E, gõ

cd e:

Mở windows explorer, copy đường dẫn
E:All_Cocos2d-xcocos2d-2.1beta3-x-2.1.0cocos2d-2.1beta3-x-2.1.0ProjectTest3proj.android

vào Cygwin Terminal, gõ cd (thêm dấu cách) rồi ấn shift + insert để paste.
Sửa lại mấy dấu thành /, và bỏ đi E: vì mình đang ở ổ E rồi.

[Image: c25_zps43a4ab8c.png]
http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/c24_zps08b92072.png

Bước 13:
Ở Cygwin Terminal, gõ

sh build_native.sh

Quá trình build android đã xong Big Smile
Ố ồ, lỗi tè le hột me. Yahoo-Laugh-Smiley

1. Nếu báo như sau:
“please define NDK_ROOT”
Bạn phải vào build_native.sh để chỉnh lại đường dẫn NDK_ROOT

2. Nếu lỗi như sau:
“ERROR: Cannot find ‘make’ program. Please install Cygwin make package
or define the GNUMAKE variable to point to it.”

Bạn vào thư mục gốc của ndk khi cài đặt.

E:All_Cocos2d-xandroid-ndk-r8c

Mở file ndk-build bằng notepad++

Sửa lại chỗ này đường dẫn cho GNUMAKE ở dòng 149

Ví dụ đường dẫn sai:
GNUMAKE=$PROGDIR/../make-3.81/make

PROGDIR là thư mục chứa ndk-build, .. là lên thư mục cha.

Sửa lại thành:
GNUMAKE=$PROGDIR/../cygwin_install/bin

Chạy lại cygwin.

Nếu vẫn lỗi thì mò tiếp, cho đến khi báo thành công.

Bước 14:
Import project vào eclipse.

Mở eclipse, chọn import, dẫn đến thư mục proj.android
Lưu ý, import kiểu android chứ không phải java nhé.

Run thử lên máy ảo và máy thật.

Nếu thành công ta sẽ thấy như sau:

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/30_zpsb69109c6.png

http://i641.photobucket.com/albums/uu134/hpit/cocos2d-x/IMAG0812_zpsbfa452b1.jpg

Thêm 1 lưu ý nữa: Nếu project của bạn run lên máy thật mà chỉ hiện màn hình đen xì, xin chia buồn. Hãy vào http://www.cocos2d-x.org/news/44  để down phiên bản cũ hơn và cài lại từ bước 1.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Yahoo-Laugh-Smiley
Mình đùa thôi chứ vạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản, cố lên các bạn, cài đặt này chưa là gì đâu, đến khi code c++ mới nản Yahoo-Laugh-Smiley

Good luck Smile

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012