Home / Thủ Thuật / Mail Server / Hướng dẫn ghi nhận tất cả inbound và outbound mail trong Mdaemon

Hướng dẫn ghi nhận tất cả inbound và outbound mail trong Mdaemon

Hướng dẫn ghi nhận tất cả inbound và outbound mail trong Mdaemon

Bước 1: Khởi động giao diện quản trị Mdaemon (window form hoặc web)

clip_image002

Bước 2: Trên thanh công cụ chọn Setup à Default Domain / Servers

image

 

Bước 3: Chọn mục Archiving trong panel công cụ bên trái

clip_image006

Bươc 4: Lúc này giao diện chính trong việc cấu hình ghi nhận mai trong Mdaemon

Để gửi bản sao tất cả mail ra vào trong hệ thống tới một địa chỉ mail xác định thì chọn tùy chọn “Send copies of all inbound and outbound mail to a desinated email address” sau đó trong ô trống bên dưới điền địa chỉ mail sẽ nhận các bản sao mail này.

clip_image008

Còn một chức năng khác là ghi nhận toàn bộ mail vào Public Folders , để kích hoạt chọn tùy chọn Archive inbound mail và Archive outbound mail.

image

Các hành động thực thi bao gồm:

  • Bản sao tất cả mail inbound và outbound sẽ gửi đến public folder có tên Mail Archive.IMAP nằm trong C:MDaemonPublic Folders
  • Nếu chọn thêm tùy chọn “…archive based on recipient address” hoặc “…archive based on sender address”, lần lượt sẽ tạo ra các thư mục chứa mail cho mỗi địa chỉ gửi và nhận. Mặc định thư mục này chỉ phân quyền dánh cho admin quản trị Mdaemon hiện tại.

image

Ví dụ:

C:MDaemonPublic FoldersMail Archive.IMAPletonphat.local.IMAPInbound to.IMAP

Chú ý: hoàn toàn có quyền phân quyền truy cập cho các Folder này cho các user khác

Cuối cùng là chọn OK để lưu các thiết lập

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012