Home / Operating System / Hướng dẫn thay đổi Port của Remote Desktop mặc định

Hướng dẫn thay đổi Port của Remote Desktop mặc định

Hướng dẫn thay đổi Port của Remote Desktop

– Mặc định port của Remote Desktop là 3389 chuyển thành port 7777. Mở Regedit tìm đến đường dẫn:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTerminal ServerWinStationsRDP-Tcp
– Double Click lên PortNumber và chọn Decimal và nhập vào 7777
– Restart lại máy
– Kiểm tra: từ máy khác nhập địa chỉ IP của máy làm Terminal Server và thêm số Port vào. VD: 192.168.1.1:7777
Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012