Home / Iphone

Iphone

GIÁ TỐT NHẤT                                                                  

TẤT CẢ MÁY 99% CHƯA BAO GỒM PHỤ KIỆN  

CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO

4S LẤY >10C GIẢM 50K/CÂY,MÁY ĐẸP ZIN

IPHONE 4S 16GB

QUỐC TẾ GIÁ SỈ : (TRẮNG +50K)

LOẠI B (96%) : 2T

LOẠI A (99%) : 2T1

********************************

IPHONE 5 LOCK LẤY >10 GIẢM 50K/CÂY

IPHONE 5 LOCK NHẬT 99%

 IMEI 2013 – 2014 – 2015

16GB ĐEN      : 3T2

16GB TRẮNG : 3T4

32GB ĐEN      : 3T6

32GB TRẮNG  : 3T8

**********************************************

 IPHONE 5 QUỐC TẾ >10 GIẢM 50K/CÂY

(IMEI 2015-2016)

IPHONE 5 16GB

QUỐC TẾ GIÁ SỈ :

(Loại B -200k, Loại C -300k)

LOẠI A : ĐEN    3T2/Cây

LOẠI A : Trắng   3T3/Cây

IPHONE 5 32GB

QUỐC TẾ GIÁ SỈ:

 (Loại B -200k, Loại C -300k)

LOẠI A : ĐEN    3T4/Cây

LOẠI A : Trắng 3T5/Cây 

IPHONE 5 64GB

QUỐC TẾ GIÁ SỈ:

 (Loại B -200k, Loại C -300k)

LOẠI A : ĐEN    3T5/Cây

LOẠI A : Trắng  3T6/Cây 

****************************************************

IPHONE 5S LOCK NHẬT

(IMEI 2015-2016)

16GB XÁM      : 3TR1

16GB TRẮNG  : 3TR3

16GB VÀNG    : 3TR5

32GB XÁM      : 3TR3

32GB TRẮNG  : 3TR5

32GB VÀNG    : 3TR7

64GB XÁM      : 3TR5

64GB TRẮNG  : 3TR7

64GB VÀNG    : 3TR9

***********************

IPHONE 5S QUỐC TẾ

(IMEI 2015-2016)

16GB XÁM      : 3TR9

16GB TRẮNG  : 4TR2

16GB VÀNG    : 4TR5

32GB XÁM      : 4TR4

32GB TRẮNG  : 4TR7

32GB VÀNG    : 5TR

64GB XÁM      : 4TR5

64GB TRẮNG  : 4TR9

64GB VÀNG    : 5TR1

*****************************************************

IPHONE 6 QUỐC TẾ

(IMEI 2015-2016)

16GB  XÁM 8TR5

16GB VÀNG  9TR4

64GB VÀNG 10TR4

128GB VÀNG 10TR8

===================================

IPHONE 6 PLUS QUỐC TẾ

(IMEI 2015-2016)

16GB XÁM      : 10TR6

16GB TRẮNG  : 11TR

16GB VÀNG    : 12TR4

64GB XÁM      : 11TR6

64GB TRẮNG  : 12TR

64GB VÀNG    : 13TR4

128GB XÁM      : 11TR8

128GB TRẮNG  : 12TR2

128GB VÀNG    : 13TR5
**********************************************

IPHONE 6 LOCK AT&T 

(XÀI SIM GHÉP NHƯ QUỐC TẾ, CÓ THỂ MUA CODE LÊN QT)

16GB XÁM      : 6TR7

16GB TRẮNG  : 7TR

16GB VÀNG    : 7TR3

64GB XÁM      : 7TR2

64GB TRẮNG  : 7TR5

64GB VÀNG    : 7TR8

128GB XÁM      : 7TR5

128GB TRẮNG  : 7TR8

128GB VÀNG     : 8TR1

***********************

**********************

IPHONE 6 PLUS

LOCK NHẬT

(XÀI SIM GHÉP NHƯ QUỐC TẾ)

64GB XÁM      :   9TR8

64GB TRẮNG  :   10TR2

64GB VÀNG    :   10TR9

128GB XÁM      : 10TR2

128GB TRẮNG  : 10TR6

128GB VÀNG    : 10TR9

**********************

*****************************************************

IPAD GIÁ SỈ

IPAD 2 WIFI + 3G

16GB : 3TR7  99%

32GB : 4TR  99%

64GB : 4T2  99%

(Trắng +200k)

IPAD 3 WIFI + 4G

16GB : 4T3 99%

32GB : 4T6 99%

64GB : 4T8 99%

(Trắng +200k)

IPAD 4 WIFI + 4G

16GB : 5T4 99%

32GB : 5T7 99%

64GB : 5T9 99%

(Trắng +200k)

IPAD AIR 1 – WIFI +4G

16GB : 7T 99%

(TRẮNG +200K)

IPAD MINI 1 – WIFI + 4G

16GB : 4T5 99%

(Trắng +200k)

IPAD MINI 2 – WIFI + 4G

16GB : 5T9 99%

(Trắng +200k)

  **********************************

ĐỊNH NGHĨA CÁC LOẠI HÀNG :

LOẠI C : 90% MÁY KÍNH XẤU VỎ XẤU, ANH EM CỬA HÀNG MUA VỀ DỌN

LOẠI B : 95%,96%,97%,98% ”KÍNH XƯỚC NHẸ, VỎ XƯỚC NHẸ”, BÁN CŨ OK HOẶC “MÁY KÍNH ĐẸP VỎ BỎ” 

LOẠI A : 99% ĐẸP LIKENEW, ĐẸP ZIN NGUYÊN BẢN HOẶC THAY VỎ 100%