Home / Operating System / Linux / [Orion NPM] Cài đặt Orion Network Performace Monitor

[Orion NPM] Cài đặt Orion Network Performace Monitor

[Orion NPM] Cài đặt Orion Network Performace Monitor

1.1 Cài đặt Orion Network Performace Monitor
1.1.1 Licensing Orion Network Performance Monitor

Orion NPM có thể giám sát được các đối tượng sau:

– Interfaces: Bao gồm switch port, interfaces vật lý, interfaces ảo, sub-interfaces, VLANs.

– Nodes: Các node bao gồm các tất cả các thiết bị như router, switches, Server ảo và Server vật lý, access points, và modems.

– Volumes: Bao gồm các ổ đĩa logic cần theo dõi.

Orion Network Performance Monitor có các gói licenses sau:

– Lên đến 100 đối tượng cần giám sát (SL100).

– Lên đến 250 đối tượng cần giám sát (SL250).

– Lên đến 500 đối tượng cần giám sát (SL500).

– Lên đến 2000 đối tượng cần giám sát (SL2000).

– Không giới hạn đối tượng cần giám sát (SLX).

 

1.1.2 Yêu cầu hệ thống

SolarWinds khuyến cáo nên cài đặt Orion NPM trên Server thật với hệ cơ sở dữ liệu SQL Server. Sau đây là yêu cầu tối thiểu để Orion NPM hoạt động tốt:

– Yêu cầu về phần mềm:

Phần mềm Yêu cầu
Operating System Windows 2008 Server (32-bit or 64-bit, running in 32-bit mode)

Windows 2003 Server (32-bit or 64-bit, running in 32-bit mode) R2

IIS phải được cài đặt trên Windows Server.

Chú ý: SolarWinds không hỗ trợ cài đặt Orion NPM trên Windows Vista.

Web Server Microsoft IIS version 6.0 and hoặc mới hơn.
.NET Framework Version 3.5 or mới hơn
SNMP Trap Services Windows operating system management và monitoring tools.
Web Console Brower Microsoft Internet Explorer version 6 hoặc mới hơn.

Firefox 3.0 hoặc mới hơn.

ESX Server Version 3.5 nếu dùng Orion NPM giám sát ESX Server

– Yêu cầu về phần cứng:

Phần cứng SL100,SL250, SL500 SL2000 SLX
Tốc độ CPU 2.0 GHz 2.4 GHz 3.0 GHz
Dung lượng trống đĩa cứng 2 GB 5 GB 20 GB
Bộ nhớ RAM 2 GB 3 GB 3 GB
Application Ports Port TCP 17777 phải được mở.

– Yêu cầu về Database Server (SQL Server)

Yêu cầu SL100,SL250, SL500 SL2000 SLX
SQL Server – SQL Server 2005 SP1 Express, Standard, or Enterprise.

– SQL Server 2008 Express, Standard, or Enterprise.

Tốc độ CPU 2GHz 2.4GHz 3GHz
Dung lượng trống đĩa cứng 2GB 5GB 20GB
Bộ nhớ RAM 2GB 3GB 4GB
1.1.3 Các bước cài đặt

Các bước cài đặt bao gồm:

ü Download và cài đặt .Net Frameword 3.5

ü Cài đặt IIS

ü Cài đặt SNMP

ü Cài đặt Orion NPM

ü Cấu hình các thông số ban đầu cho Orion NPM

– Download và cài đặt .Net Framework 3.5 tại địa chỉ sau:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=21

– Cài đặt IIS

Vào Server Manager chọn Roles, trong mục Roles Summary chọn Add Roles.

clip_image002

Hộp thoại Add Roles Wizard xuất hiện, bấm next để tiếp tục

clip_image004

Trong mục Server Roles chọn Web Server (IIS)

clip_image006

Hộp thoại Add Roles Wizard xuất hiện yêu cầu cài đặt thêm các features, chọn Add Required Features.

clip_image008

Trong màn hình kế tiếp giới thiệu về IIS, chọn Next.

clip_image010

Trong hộp thoại Roles services chọn Basic Authentication

clip_image012

Trong màn hình tiếp theo chọn Install để tiến hành cài đặt IIS

clip_image014

Chọn close để kết thúc quá trình cài đặt.

clip_image016

Mở trình duyệt vào http://localhost để kiểm tra.

clip_image018

– Cài đặt SNMP

Vào Server Manager chọn Features, trong mục Features Summary chọn Add Features

clip_image020

Trong mục Select Features chọn SNMP Services

clip_image022

Trong màn hình kế tiếp chọn Install để bắt đầu cài đặt SNMP

clip_image024

Trong màn hình kế tiếp chọn close để kết thúc quá trình cài đặt.

clip_image026

– Cài đặt Orion NPM

Download Orion NPM tại địa chỉ http://www.solarwinds.com/downloads/

Chạy file setup với quyền Administrator. Nhập địa chỉ email lúc đăng kí download Orion NPM, chọn Continue

clip_image028

Trong màn hình Welcome chọn Next.

clip_image030

Đồng ý với các điều khoản của Solarwinds chọn I accept the terms of the Livense Agreement và chọn Next

clip_image032

Chọn đường dẫn lưu thư mục cài đặt.

clip_image034

Trong màn hình tiếp theo có hai lựa chọn cài đặt:

– Express Install: Lựa chọn cài đặt này khi không có SQL Server được cài đặt trên Server.

– Advanced Install: Lựa chọn cài đặt này khi SQL Server đã được cài đặt trên Server và sử dụng database hiện hành trên Server

clip_image036

Trong màn hình tiếp theo chọn Next để chương trình tiến hành cài đặt

clip_image038

Sau khi cài đặt thành công, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

clip_image040

– Cấu hình các thông số ban đầu cho Orion NPM

Vào Start | All Programs | Solar Winds Orion | Configuration and Auto-Discovery | Configuration Wizard. Check chọn các thành phần cần cấu hình chọn Next để tiếp tục.

clip_image042

Màn hình tiếp theo hiển thị các thông tin cấu hình về Database bao gồm:

– SQL Server chúng ta muốn lưu dữ liệu của Orion NPM.

– Thông tin chứng thực để truy cập vào SQL Server bao gồm Windows Authentication và SQL Server Authentication

Nếu chúng ta dùng SQL Express thì phần SQL Server chọn Local và dùng username và password mặc định mà Orion NPM đã tạo ra.

clip_image044

Trong màn hình kế tiếp có hai tùy chọn, tạo mới cơ sở dữ liệu hoặc dùng cơ sở dữ liệu do Orion NPM tạo ra ban đầu.

clip_image046

Trong màn hình kế tiếp, khai báo username và password để Orion NPM truy cập vào cơ sở dữ liệu. Nếu tạo mới cần chú ý SQL yêu cầu password mạnh, trong đó password phải có kí tự hoa, kí tự thường, kí tự số và kí tự đặc biệt như @,#…

clip_image048

Trong màn hình tiếp theo cấu hình truy cập Web bao gồm

– IP Address: Địa chỉ IP mà IIS sẽ lắng nghe để trả lời yêu cầu từ client.

– Port: Port mặc định là 8787

– Website Root Directory: Nơi lưu trữ thư mục gốc của Website.

Ngoài ra chúng ta có thể chứng thực người dùng khi truy cập vào bằng lựa chọn yes-Enable automatic login using Windows Authentication.

clip_image050

Trong màn hình tiếp theo, lựa chọn các dịch vụ muốn cài đặt.

clip_image052

Xem lại các cầu hình và bấm chọn Next để chương trình tiến hành cài đặt các thông số cho Orion NPM.

clip_image054

Chọn Finish để kết thúc quá trình cấu hình

clip_image056

Đăng nhập vào Orion Web Console bằng địa theo địa chỉ http://<ip của orion server>:8787. Ví dụhttp://192.168.159.136:8787 . Mặc định dùng username admin với password trống.

clip_image058

Vào Setting | Manage Accounts đổi password cho user admin

clip_image060

Share this:

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012