DHCP Server Vyatta

Mô hình đơn giản về DHCP Server Vyatta   Để cấu hình DHCP cho mạng lan 192.168.3.0/24 ta thực hiện những câu lệnh sau trong chế độ admin: Đặt địa chỉ ip cho card mạng lan của router R1: set interfaces ethernet eth1 address 192.168.3.1/24 Khai báo một mạng là …

Read More »

Cấu hình cơ bản VyOS

User Guide Contents  [hide]  1 Introduction 2 Installation 3 Using the Command-Line Interface 4 Quick Start Guide 5 Configuration 5.1 Network Interfaces 5.1.1 Physical Ethernet Interfaces 5.1.2 802.1Q VLAN Interfaces 5.1.3 Bridging 5.1.4 Bonding 5.1.5 Tunnel Interfaces 5.2 Routing 5.2.1 Static 5.2.2 RIP 5.2.3 OSPF 5.2.4 BGP 5.2.4.1 IPv4 5.2.4.2 …

Read More »

BGP Vyatta

Tổng quan về BGP BGP (Boder Gateway Protocol) là giao thức liên miền chủ  yếu  được sử  dụng trên internet. Khái niệm chính của BGP chính là hệ thống tự trị (AS). AS là một miền tự trị riêng biệt với các chính sách riêng biệt, ví dụ như mỗi …

Read More »

Cấu hình cơ bản Vyatta

Installation Download Vyatta: http://adf.ly/1VxMII Mount the ISO file in the machine (On a physical machine, burn the iso to a cd and boot from it) Login using vyatta/vyatta as username and password start the installation with the following command install system Follow the wizzard, accept all defaults Reboot Initial settings Set …

Read More »

Router mã nguồn mở Vyatta

Ngàng Công Nghệ Thông Tin đã có những tác động nhất định đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, việc triển khai hệ thống mạng được xem như là yếu tố quyết định đến việc hoạt động và bảo mật thông tin …

Read More »

Reset default Cisco 2960

Reset default Cisco 2960 1. Nối dây console với cisco 2960, mở hyper terminal và connect vào 2960 2. Tắt nguồn và mở nguồn khi tay nhấn giữ nút Mode 3. Màn hình terminal sẽ hiện ‘Switch>‘. Gõ những lệnh sau: flash_init dir flash: rename flash:config.text flash:oldconfig.backup boot 4. Đợi khởi …

Read More »

Resetting router to factory default (removing the startup configuration file)

Resolution To resolve this issue, perform these steps: To erase the configuration file, issue the erase nvram: command.Reload the router by issuing the reload command. If this does not solve the problem, attempt to break into ROM Monitor (ROMmon) by issuing the break  sequence (usually Ctrl and break from the …

Read More »

Phá pass windows 7/8/8.1/10

Hướng dẫn phá pass windows 7/8/8.1/10 chỉ bằng vài dòng lệnh đơn giản Một ngày đẹp trời bạn vô tình quên béng mất mật khẩu windows của mình và bạn không biết làm sao phải chăng bạn sẽ phải đem ra thợ để sửa hay cài lại window???? Hôm nay …

Read More »

Cấu hình SSH an toàn cho Linux

3 cách cấu hình SSH an toàn cho Linux Tất cả các cách trong bài này đều sửa trong file /etc/ssh/sshd_config, sau khi sửa xong hãy khởi động lại SSH bằng lệnh: service sshd restart 1. Đổi port SSH Mặc định SSH Server sẽ sử dụng cổng 22 để tiếp …

Read More »

Cách kết nối amply với laptop, máy tính để hát karaoke

Cách kết nối amply với laptop, máy tính để hát karaoke Hướng dẫn cách kết nối amply với laptop, máy tính để hát karaoke, kết nối laptop với ampli để thu âm Khi cuộc sống ngày càng đầy đủ thì dàn karaoke, amply đã xuất hiện nhiều hơn ở các …

Read More »