Resize partition Linux

Resize partition Linux Tải gparted http://gparted.sourceforge.net/ - Boot live cd gparted - Tiến hành resize trong giao diện GUI gparted + Deatvice phân vùng LVM muốn resize + Nhấp apply + Sau đó active lại phân vùng LVM - Reboot - Sau khi boot vào hệ thống ta gõ lệnh …

Read More »

Cài đặt NGINX trên Centos

Cài đặt NGINX trên Centos vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo # insert [nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1 #Lưu file lại # Sau đó tiến hành cài đặt bằng yum yum install nginx #Cấu hình proxy by pass # Edit file /etc/nginx/conf.d/default.conf vi /etc/nginx/conf.d/default.conf # Tìm # location / { # ..... # …

Read More »

Cấu hình Vyatta as an Internet Gateway

Cấu hình Vyatta as an Internet Gateway Mô hình bài Lab: Các tính năng cấu hình trong bài Lab này như sau: Firewall DHCP Server DNS forwarding+Cache NAT Web Cache Web Filtering Reverse NAT (Port Forwarding) My Vyatta config như bên dwois firewall { all-ping enable broadcast-ping disable conntrack-table-size 32768 …

Read More »

Cisco UCS Manager

Cisco UCS Manager Việc triển khai các tài nguyên máy chủ trong các trung tâm dữ liệu hiện nay đã trở thành một hoạt động khó khăn, mất nhiều thời gian và dễ phạm sai sót và đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa nhiều chuyên gia ở nhiều …

Read More »

Cấu hình Route Vyatta

Tổng quan về định tuyến – Route VyattaNgoài việc hỗ trợ định tuyến tĩnh, Vyatta còn hỗ trợ các loại định tuyến động như: RIP: Giao thức  định tuyến  thường  được sử  dụng trong những mạng nhỏ  như giữa các phòng trong công ty, là giao thức định tuyến theo …

Read More »

Firewall Vyatta

Tổng Quan Về Bảo mật Trong Vyatta – Firewall Vyatta  1. Tường lửa trong Vyatta Tường lửa trong Vyatta là tường lửa loại stateful firewall (tường lửa có trạng thái), có khả năng  thực hiện cơ chế điều tác và quản lý tình trạng của các gói tin, và khả …

Read More »

VPN Server Vyatta

Site-to-Site Mode with Pre-Shared Secret 1/ Cấu hình trên router V1 Tạo pre-shared key vyatta@V1$  vpn openvpn-key generate /root/secret copy tập tin /root/secret vào thư mục /root của router V2 vyatta@V1#  scp /root/secret  root@87.65.43.21:/root/ Tạo interface vtun0 vyatta@V1# set interfaces openvpn vtun0 vyatta@V1# set interfaces openvpn vtun0 local-address 192.168.1.1 vyatta@V1# …

Read More »

NAT server Vyatta

NAT server Vyatta Vyatta hỗ  trợ các loại NAT bao gồm Source NAT, Destination NAT, và Masquerade NAT. Các khái niệm trong NAT: Vùng Inside: là vùng mạng riêng, không được truy cập từ bên ngoài nếu không được NAT, và sử dụng các lớp mạng private. Vùng Outside: là …

Read More »

Web Caching Vyatta

Web Caching Vyatta Chức năng Web Caching của Vyatta giúp cho ta tiết kiệm được dung lượng ra internet không cần thiết, và tăng tốc truy cập của các máy trong mạng. Chức năng Web Caching của Vyatta đóng vai trò là proxy server, sẽ lưu trữ lại những yêu …

Read More »

DHCP Server Vyatta

Mô hình đơn giản về DHCP Server Vyatta   Để cấu hình DHCP cho mạng lan 192.168.3.0/24 ta thực hiện những câu lệnh sau trong chế độ admin: Đặt địa chỉ ip cho card mạng lan của router R1: set interfaces ethernet eth1 address 192.168.3.1/24 Khai báo một mạng là …

Read More »