Linux mysql syntax

Linux mysql syntax (Anhgolden’s Blog)-Sưu tầm Export mysql db: #mysqldump -u [USERNAME] -p [DBNAME] | gzip > [/path_to_file/DBNAME].sql.gz or #mysqldump -u [USERNAME] -p [DBNAME] > [/path_to_file/DBNAME].sql #gzip -d [/path_to_file/DBNAME].sql.gz Import mysql db: # gunzip mysqldump.sql.gz # mysql -u username -p -h localhost test-database < mysqldump.sql password: _ Use mysql: #mysql …

Read More »

Tự động bật tắt Rule trong Ms Outlook theo thời gian

Tự động bật tắt Rule trong Ms Outlook theo thời gian (Anhgolden’s Blog)-Sưu tầm Trong ms outlook có tính năng “Rules and Alerts” nhằm thiết lập Rule cho Email. Chọn check hoặc uncheck vào Rule nếu muốn Enable hoặc Disable Rule. Tuy nhiên, ms outlook không cho phép chúng ta …

Read More »

Sửa lỗi mạng eth0 sau khi Clone VMWare

Sửa lỗi mạng eth0 sau khi Clone VMWare (Anhgolden’s Blog) – Sau khi Clone VMWare xong, thì bị lỗi không nhận dạng network (ifconfig). Sau khi tìm hiểu, nguyên nhân do khi Clone VMWare, VMWare sẽ tự động tạo ra MAC add mới, tuy nhiên file config đang lưu MAC …

Read More »

Linux: Set date time

Linux: Set date time (Anhgolden’s Blog)-Để kiểm tra ngày giờ hiện hữu ta dùng lệnh date. Còn để thiết lập lại ngày và giờ cho linux ta dùng lệnh # date –set=’yyyymmdd hh:mm:ss’ Ngoài việc chủ động Set datetime, còn có thể thực hiện đồng bộ datetime với NTP Server (Network Time …

Read More »

Reset password MySQL trên Linux và Windows

Reset password MySQL trên Linux và Windows I. Trên Windows: Vào Start -> Run -> gõ services.msc Enter Tìm services MySQL và stop lại Sau đó bạn vào Command, tìm đến thư mục bin của MySQL: Vào Start -> Run -> gõ: cmd  —> EnterVí dụ bạn để mysql ở C:\MySQL. Gõ …

Read More »

Trình soạn thảo vi trong linux

Trình soạn thảo vi trong linux Linux có nhiều chương trình cho phép soạn thảo văn bản như: vi, emacs, joe, pico, ed, nano, … Chương trình soạn thảo văn bảnvi, theo chuẩn POSIX, có mặt hầu hết trên các hệ điều hành Linux. I. Khởi động vi – Các …

Read More »

Hướng dẫn cài đặt Asterisk 11 trên CentOS 6.5 va 7.0

Hướng dẫn cài đặt Asterisk 11 trên CentOS 6.5 va 7.0   Trong phần này, ta sẽ cài đặt Asterisk 11.0.0 từ source trên CentOS 6.3. Hướng dẫn này có thể chạy trên Fedora và Redhat với một ít điều chỉnh. Trước khi bắt tay cài đặt Asterisk, ta cần đảm bảo server …

Read More »

Command of Linux

Linux System check commands CPU info # cat /proc/cpuinfo; echo processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5670 @ 1.80GHz stepping : 13 cpu MHz : 800.000 cache size : 2048 KB physical id : 0 siblings : …

Read More »

DANH SÁCH CÁC DNS CÓ THỂ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁC DNS CÓ THỂ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM GIT – Hiện nay đa số mọi người đều sử dụng DNS của google, tuy nhiên đôi lúc DNS của google không thể truy cập được, do đó bạn phải dự phòng các DNS khác, bên dưới là các DNS mà các bạn có …

Read More »

Thiết lập chương trình, ứng dụng khởi động cùng Windows

Thiết lập chương trình, ứng dụng Bạn thường hay sử dụng một chương trình nào đó, và mỗi khi khởi động máy lên thì bạn lại phải tìm và bật nó lên. Vậy tại sao bạn lại không để cho chương trình đó tự khởi động cùng Windows để cho …

Read More »