Di chuyển file giữa các hệ thống Linux với SCP

Quản Trị Mạng – Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn hai cách chia sẻ file giữa Windows 8 trong VirtualBox tới Host OS là một phiên bản của Linux. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển tập tin giữa các máy …

Read More »

Change (Thay đổi) Port login SSH trong CentOS.

Change (Thay đổi) Port login SSH trong CentOS. Sau đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách giới hạn và bảo mật truy cập vào SSH, làm cho sshd 1 ip đơn riêng khác ip chính của server, và chạy trên một porta khác porta mặc định 22 Bạn SSH server …

Read More »

Các bước thay đổi SSH Port của server

Port 22 mặc định được sử dụng để kết nối SSH đến Linux Server, do đó sẽ có nhiều người lợi dụng điều này để tìm cách tấn công tài khoản root của VPS. Để tăng thêm tính bảo mật cho VPS, các bạn nên thay đổi port đăng nhập …

Read More »

Các câu lệnh (command) hữu ích trên hệ thống Linux

1. Quản lý hệ thống¶ rpm: kiểm tra gói đã cài đặt, hoặc cài đặt một gói, hoặc sử dụng để gỡ bỏ một gói. ps: kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy. kill: stop proccess khi bị treo. Chỉ có super-user mới có thể dừng tất cả các …

Read More »

Customize Send To Menu on Win7 or Vista

Customize Send To Menu on Win7 or Vista (Anhgolden’s Blog)- Để điều chỉnh, bổ sung thư mục trong Menu Send to, ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Mở Windows Explorer, nhập vào ô Address bar nội dung sau: %APPDATA%\Microsoft\Windows\SendTo Bước 2: Copy và Paste Shortcut thư mục mà …

Read More »

SugarCRM: How to make Account Name not required in Cases Module?

SugarCRM: How to make Account Name not required in Cases Module? (Anhgolden’s Blog) – Tạo 1 file tại custom/Extension/modules/Cases/Ext/Vardefs/[filename].php Với nội dung như sau: $dictionary[‘Case’][‘fields’][‘account_name’][‘required’] = false; Sau đó Admin >> Repair >> “Quick Repair and Rebuild”.

Read More »

Linux mysql syntax

Linux mysql syntax (Anhgolden’s Blog)-Sưu tầm Export mysql db: #mysqldump -u [USERNAME] -p [DBNAME] | gzip > [/path_to_file/DBNAME].sql.gz or #mysqldump -u [USERNAME] -p [DBNAME] > [/path_to_file/DBNAME].sql #gzip -d [/path_to_file/DBNAME].sql.gz Import mysql db: # gunzip mysqldump.sql.gz # mysql -u username -p -h localhost test-database < mysqldump.sql password: _ Use mysql: #mysql …

Read More »

Tự động bật tắt Rule trong Ms Outlook theo thời gian

Tự động bật tắt Rule trong Ms Outlook theo thời gian (Anhgolden’s Blog)-Sưu tầm Trong ms outlook có tính năng “Rules and Alerts” nhằm thiết lập Rule cho Email. Chọn check hoặc uncheck vào Rule nếu muốn Enable hoặc Disable Rule. Tuy nhiên, ms outlook không cho phép chúng ta …

Read More »

Sửa lỗi mạng eth0 sau khi Clone VMWare

Sửa lỗi mạng eth0 sau khi Clone VMWare (Anhgolden’s Blog) – Sau khi Clone VMWare xong, thì bị lỗi không nhận dạng network (ifconfig). Sau khi tìm hiểu, nguyên nhân do khi Clone VMWare, VMWare sẽ tự động tạo ra MAC add mới, tuy nhiên file config đang lưu MAC …

Read More »

Linux: Set date time

Linux: Set date time (Anhgolden’s Blog)-Để kiểm tra ngày giờ hiện hữu ta dùng lệnh date. Còn để thiết lập lại ngày và giờ cho linux ta dùng lệnh # date –set=’yyyymmdd hh:mm:ss’ Ngoài việc chủ động Set datetime, còn có thể thực hiện đồng bộ datetime với NTP Server (Network Time …

Read More »