Home / Operating System / Linux / RHEL6 – CENTRALIZED STORAGE

RHEL6 – CENTRALIZED STORAGE

RHEL6 – CENTRALIZED STORAGE

RHEL hỗ trợ tính năng tạo ra hệ thống lưu trữ iSCSI SAN (Internet Small Computer System Interface – Storage Area Network) và chúng được gọi là “iSCSI Targets Server”. Nó cho phép triển khai các hệ thống lưu trữ SAN dựa trên giao thức iSCSI mà không cần đầu tư các hệ thống SAN đắt tiền và chi phí cao như Fibre Channel. Phương thức này hỗ trợ tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

iSCSI (Internet Small Computer System Interface) là một giao thức chạy trên nền TCP/IP, cho phép kết nối tới Storage bằng đường Network (LAN/WAN). Được định nghĩa bởi IETF, giao thức cho phép các lệnh SCSI truyền trên đường Network, giúp ta có thể truy xuất và truyền tải dữ liệu từ khoảng cách xa.

Trong hệ thống Storage, LUN (Logical Unit Number), là một con số logic dùng để tập hợp các ổ đĩa chạy bằng các loại giao thức SCSI, iSCSI và Fibre Channel. Nói một cách khác, LUN là nơi quản lý tập trung các các ổ đĩa trong hệ thống lưu trữ Network (Storage Area Network – SAN).

Các ổ đĩa iSCSI được tạo ra từ các Server chạy các hệ điều hành như Windows/Linux. Và LUNS sẽ gắn cho iSCSI một con số logic và gọi là “Target”. Khi một server hoặc một thiết bị nào đó muốn kết nối tới hệ thống iSCSI SAN, chúng sẽ dùng một software gọi là iSCSI Initiator để kết nối tới con số “Target” này. Và con số này sẽ quản lý kết nối giữa iSCSI Target và iSCSI Initiator

 

About dongpolice

Check Also

Tạo USB Cài Linux tự động

Bạn sẽ không còn tốn thời gian để ngồi tạo từng USB cài đặt các …