Home / Operating System / Linux / RHEL6 – IP ALIASING

RHEL6 – IP ALIASING

RHEL6 – IP ALIASING

Khi bạn thiết lập một hệ thống mạng Linux, mặc định thì chúng ta thiết lập một IP cho một interface (NIC). Tuy nhiên có một số Server chúng ta dùng nhiều dịch vụ khác nhau như Web, FTP, NFS/CIFS, … và đặc biệt là chúng ta muốn dùng mỗi dịch vụ với một địa chỉ IP riêng, như vậy chúng ta giải quyết thế nào?

Để giải quyết vấn đề trên chúng ta có thế xem xét hai giải pháp sau:
– Giải pháp 1: Chúng ta sử dụng nhiều NIC vật lý để đáp ứng yêu cầu mỗi dịch vụ mỗi infterface khác nhau.
– Giải pháp 2: Kỹ thuật IP Aliasing cho phép chúng ta chia một NIC vật lý thành nhiều NIC luận lý để đáp mỗi dịch vụ một IP.

Với giải pháp 1, chưa hiệu quả về kinh tế cũng như gặp khó khăn trong hệ thống mạng nội bộ có VLAN. Do vậy, giải pháp 2 đáp ứng sự linh hoạt và hiệu quả trong hệ thống mạng doanh nghiệp.

Dưới đây là video demo về IP Aliasing với RHEL6.4:

 

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Tạo USB Cài Linux tự động

Bạn sẽ không còn tốn thời gian để ngồi tạo từng USB cài đặt các …