Home / Operating System / Linux / RHEL6 – Static Routing

RHEL6 – Static Routing

RHEL6 – Static Routing

Hầu hết các hệ thống mạng đều có cấu hình định tuyến, việc định tuyến trên Windows hay các thiết bị khá đơn giản nhưng trên Linux liệu có đơn giản không?

Quả thật, cấu hình định tuyến trên Linux cũng khá đơn giản. Trong bài này tôi giả lập cấu hình định tuyến tĩnh giữa hai hệ thống mạng với hai router chạy RHEL6.4

Mô hình thiết lập:
C1: 192.168.100.100 — R1: 192.168.100.1 & 192.168.12.1 —– R2: 192.168.12.2 & 192.168.200.1 — W7: 192.168.200.200

Dưới đây là video demo cấu hình định tuyến tĩnh trên RHEL6.4:

About dongpolice

Check Also

Tạo USB Cài Linux tự động

Bạn sẽ không còn tốn thời gian để ngồi tạo từng USB cài đặt các …