Home / Operating System / Setup is preparing your computer for first use

Setup is preparing your computer for first use

Cách khắc phục lỗi Setup is preparing your computer for first use

Thường khi cài windows 7 trên mainboard asus thường bị lỗi này.cứ đến đây là nó treo….nên mình chỉ cách khắc phục cho những ai chưa biết để mọi người tham khảo:
Tại màn hình “Setup is preparing your computer for first use” các bạn bấm Shift + F10 để hiện ra cửa sổ command.
Tiếp theo: các bạn gõ lệnh taskmgr.exe->processing:
Các bạn tìm các file tên “cmd” rồi end processing nó đi.
Vậy là Ok

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

How to build App Portable-dongpolice.com

How to Build App Portable with ThinApp of VM

How to Build App Portable with ThinApp of VM – Hướng dẫn làm App Portable …