Home / Operating System / Setup is preparing your computer for first use

Setup is preparing your computer for first use

Cách khắc phục lỗi Setup is preparing your computer for first use

Thường khi cài windows 7 trên mainboard asus thường bị lỗi này.cứ đến đây là nó treo….nên mình chỉ cách khắc phục cho những ai chưa biết để mọi người tham khảo:
Tại màn hình “Setup is preparing your computer for first use” các bạn bấm Shift + F10 để hiện ra cửa sổ command.
Tiếp theo: các bạn gõ lệnh taskmgr.exe->processing:
Các bạn tìm các file tên “cmd” rồi end processing nó đi.
Vậy là Ok

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – Configure and Setup DHCP Windows Sever 2012