Home / Operating System / SugarCRM: How to make Account Name not required in Cases Module?

SugarCRM: How to make Account Name not required in Cases Module?

SugarCRM: How to make Account Name not required in Cases Module?

(Anhgolden’s Blog) –

Tạo 1 file tại custom/Extension/modules/Cases/Ext/Vardefs/[filename].php

Với nội dung như sau:

$dictionary[‘Case’][‘fields’][‘account_name’][‘required’] = false;

Sau đó Admin >> Repair >> “Quick Repair and Rebuild”.
Print Friendly

About dongpolice

Check Also

Xem số điện thoại đang dùng Vinaphone, Mobi, Viettel không cần gọi

Để biết số điện thoại mình đang dùng: – Ở Việt Nam có nhiều nhà …