Home / Tag Archives: cisco (page 2)

Tag Archives: cisco

VPN Server Vyatta

Site-to-Site Mode with Pre-Shared Secret 1/ Cấu hình trên router V1 Tạo pre-shared key vyatta@V1$  vpn openvpn-key generate /root/secret copy tập tin /root/secret vào thư mục /root của router V2 vyatta@V1#  scp /root/secret  root@87.65.43.21:/root/ Tạo interface vtun0 vyatta@V1# set interfaces openvpn vtun0 vyatta@V1# set interfaces openvpn vtun0 local-address 192.168.1.1 vyatta@V1# …

Read More »

NAT server Vyatta

NAT server Vyatta Vyatta hỗ  trợ các loại NAT bao gồm Source NAT, Destination NAT, và Masquerade NAT. Các khái niệm trong NAT: Vùng Inside: là vùng mạng riêng, không được truy cập từ bên ngoài nếu không được NAT, và sử dụng các lớp mạng private. Vùng Outside: là …

Read More »

Web Caching Vyatta

Web Caching Vyatta Chức năng Web Caching của Vyatta giúp cho ta tiết kiệm được dung lượng ra internet không cần thiết, và tăng tốc truy cập của các máy trong mạng. Chức năng Web Caching của Vyatta đóng vai trò là proxy server, sẽ lưu trữ lại những yêu …

Read More »

DHCP Server Vyatta

Mô hình đơn giản về DHCP Server Vyatta   Để cấu hình DHCP cho mạng lan 192.168.3.0/24 ta thực hiện những câu lệnh sau trong chế độ admin: Đặt địa chỉ ip cho card mạng lan của router R1: set interfaces ethernet eth1 address 192.168.3.1/24 Khai báo một mạng là …

Read More »

Cấu hình cơ bản VyOS

User Guide Contents  [hide]  1 Introduction 2 Installation 3 Using the Command-Line Interface 4 Quick Start Guide 5 Configuration 5.1 Network Interfaces 5.1.1 Physical Ethernet Interfaces 5.1.2 802.1Q VLAN Interfaces 5.1.3 Bridging 5.1.4 Bonding 5.1.5 Tunnel Interfaces 5.2 Routing 5.2.1 Static 5.2.2 RIP 5.2.3 OSPF 5.2.4 BGP 5.2.4.1 IPv4 5.2.4.2 …

Read More »

BGP Vyatta

Tổng quan về BGP BGP (Boder Gateway Protocol) là giao thức liên miền chủ  yếu  được sử  dụng trên internet. Khái niệm chính của BGP chính là hệ thống tự trị (AS). AS là một miền tự trị riêng biệt với các chính sách riêng biệt, ví dụ như mỗi …

Read More »

Cấu hình cơ bản Vyatta

Installation Download Vyatta: http://adf.ly/1VxMII Mount the ISO file in the machine (On a physical machine, burn the iso to a cd and boot from it) Login using vyatta/vyatta as username and password start the installation with the following command install system Follow the wizzard, accept all defaults Reboot Initial settings Set …

Read More »

Router mã nguồn mở Vyatta

Ngàng Công Nghệ Thông Tin đã có những tác động nhất định đến mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp, việc triển khai hệ thống mạng được xem như là yếu tố quyết định đến việc hoạt động và bảo mật thông tin …

Read More »

Reset default Cisco 2960

Reset default Cisco 2960 1. Nối dây console với cisco 2960, mở hyper terminal và connect vào 2960 2. Tắt nguồn và mở nguồn khi tay nhấn giữ nút Mode 3. Màn hình terminal sẽ hiện ‘Switch>‘. Gõ những lệnh sau: flash_init dir flash: rename flash:config.text flash:oldconfig.backup boot 4. Đợi khởi …

Read More »

Resetting router to factory default (removing the startup configuration file)

Resolution To resolve this issue, perform these steps: To erase the configuration file, issue the erase nvram: command.Reload the router by issuing the reload command. If this does not solve the problem, attempt to break into ROM Monitor (ROMmon) by issuing the break  sequence (usually Ctrl and break from the …

Read More »