Home / Tag Archives: linux (page 4)

Tag Archives: linux

Hướng dẫn xem HDD trên hệ thống

fdisk /dev/hda (for the first IDE disk)fdisk /dev/sdc (for the third SCSI disk)fdisk /dev/eda (for the first PS/2 ESDI drive)fdisk /dev/rd/c0d0 or: fdisk /dev/ida/c0d0 (for RAID devices) Ví dụ trên hệ thống: Gõ lệnh fdisk -l Disk /dev/cciss/c0d0: 36.3 GB, 36364615680 bytes => HDD có RAID 255 heads, 63 sectors/track, …

Read More »

Cài đặt Big Blue Button trên Centos

# Install Openoffice wget http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/stable/3.4.0/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Linux_x86-64_install-rpm_en-US.tar.gz tar xzvf Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Linux_x86-64_install-rpm_en-US.tar.gz rpm -Uvih en-US/RPMS/o*.rpm # Remove file rm -rf Apache_OpenOffice_incubating_3.4.0_Linux_x86-64_install-rpm_en-US.tar.gz # for compiling your own packages, you will need some development tools yum -y install gcc gcc-c++ compat-gcc-32 compat-gcc-32-c++ # some more requirements for packages that we will soon install: yum -y install …

Read More »

Resize partition Linux

Resize partition Linux Tải gparted http://gparted.sourceforge.net/ - Boot live cd gparted - Tiến hành resize trong giao diện GUI gparted + Deatvice phân vùng LVM muốn resize + Nhấp apply + Sau đó active lại phân vùng LVM - Reboot - Sau khi boot vào hệ thống ta gõ lệnh …

Read More »

Cài đặt NGINX trên Centos

Cài đặt NGINX trên Centos vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo # insert [nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/ gpgcheck=0 enabled=1 #Lưu file lại # Sau đó tiến hành cài đặt bằng yum yum install nginx #Cấu hình proxy by pass # Edit file /etc/nginx/conf.d/default.conf vi /etc/nginx/conf.d/default.conf # Tìm # location / { # ..... # …

Read More »

Cấu hình SSH an toàn cho Linux

3 cách cấu hình SSH an toàn cho Linux Tất cả các cách trong bài này đều sửa trong file /etc/ssh/sshd_config, sau khi sửa xong hãy khởi động lại SSH bằng lệnh: service sshd restart 1. Đổi port SSH Mặc định SSH Server sẽ sử dụng cổng 22 để tiếp …

Read More »

Resetting a lost MySQL root password

reset-password-mysql

Reset password mysql Databases rất quan trong với hầu hết ứng dụng cũng như hệ thống. Việc mất password vì bất kỳ lý do gì hoặc quên password databases thì cực kỳ nguy hiểm. Vậy làm thế hào Reset password mysql: Để Reset password mysql chúng ta thực hiện các …

Read More »

Cài đặt Windows trên các dòng Laptop có BIOS là UEFI

Cài đặt Windows trên các dòng Laptop có BIOS là UEFI Nếu bạn gặp thông báo này trong lúc cài đặt Windows 7,8 hoặc trước đó khi không nhận raa ổ đĩa A required CD/DVD device driver is missing. If you have a driver floppy disk, CD, DVDm or USB …

Read More »

Nạp MBR và PBR cho ổ cứng chi tiết

Nạp MBR và PBR cho ổ cứng chi tiết MBR là gì? MBR là viết tắt của từ Master Boot Record có nhiệm vụ quản lý khả năng Boot của mỗi thiết bị. Ví dụ như ổ cứng, USB, ổ cứng di động… Các bạn thường biết đến với từ …

Read More »

Lỗi card mạng khi clone máy ảo (CentOS)

Lỗi card mạng khi clone máy ảo (CentOS) Lổi này lúc trước mình cũng từng gặp qua, do Mac-address thay đổi, bạn chỉ cần chỉnh lại file /etc/udev/rules.d/70-persistant-net.rules như sau: dòng Khi clone máy ảo thường bị tình trạng như sau # PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32) (custom name provided by …

Read More »

Những công cụ đánh giá bảo mật “đặc chủng” trên Kali Linux P.2

Những công cụ đánh giá bảo mật “đặc chủng” trên Kali Linux P.2 Tiếp nối phần 1 “Hệ điều hành Pentest BackTrack 6 tiến hóa thành Kali Linux”. Phần 2 của loạt bài viết về Kali Linux, người viết sẽ đi sâu vào các công cụ đánh giá bảo mật chuyên …

Read More »