Home / Tag Archives: vmware

Tag Archives: vmware

Update VMWare esxi

Update VMWare esxi vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_enter esxcli software vib install -d "/vmfs/volumes/Datastore/DirectoryName/PatchName.zip"

Read More »

Lỗi card mạng khi clone máy ảo (CentOS)

Lỗi card mạng khi clone máy ảo (CentOS) Lổi này lúc trước mình cũng từng gặp qua, do Mac-address thay đổi, bạn chỉ cần chỉnh lại file /etc/udev/rules.d/70-persistant-net.rules như sau: dòng Khi clone máy ảo thường bị tình trạng như sau # PCI device 0x1022:0x2000 (pcnet32) (custom name provided by …

Read More »

Cài đặt VMware vSphere ESXi 5

cai-dat-vsphere

Installation VMware vSphere ESXi 5 Cài đặt VMware vSphere ESXi 5.5 Nghiên cứu vSphere cũng đã khá lâu, cũng có viết một số bài lab nhưng chưa publish lên. Thôi thì hôm nay dành ít thời gian để đăng tải loạt bài về VMware vSphere ESXi 5 lên blog, để nó mốc …

Read More »