Home / Operating System / Linux / TẢI VÀ CÀI ĐẶT VYATTA CORE

TẢI VÀ CÀI ĐẶT VYATTA CORE

TẢI VÀ CÀI ĐẶT VYATTA CORE

Phần này sẽ mô tả các tùy chọn triển khai và các bước cài đặt mới một hệ thống Vyatta Core.

1.1        Yêu cầu phần cứng tối thiểu

Một điều cần lưu ý là hiện phần mềm Vyatta được thiết kế chỉ để chạy trên các phần cứng x86 chuẩn. Do vậy mà các nền tảng khác như MIPS, ARM, SPARC, PowerPC,… đều không được hỗ trợ. Tùy thuộc vào các thành phần chức năng mà hệ thống Vyatta sẽ đảm trách mà có các yêu cầu về phần cứng (CPU, RAM, thiết bị lưu trữ) khác nhau. Dưới đây là bảng chỉ dẫn cơ bản để chọn cấu hình phần cứng phù hợp với từng yêu cầu thiết kế.

Hình 1 – Yêu cầu phần cứng tối thiểu để cài đặt Vyatta Core

1.2        Các tùy chọn triển khai

Hệ thống Vyatta hỗ trợ các tùy chọn triển khai rất linh động sau:

  • Chạy từ LiveCD: Vyatta có thể hoạt động trực tiếp từ đĩa CD (được ghi ra từ file ISO có thể khởi động của Vyatta), hệ thống được nạp và chạy ngay trong bộ nhớ RAM mà không làm xáo trộn dữ liệu hay thay đổi hệ điều hành hiện có trên máy tính. Ngoài ra, tạo một LiveCD cũng là bước tiên quyết đầu tiên để cài Vyatta lên thiết bị lưu trữ như ổ cứng.
  • Cài đặt trên thiết bị lưu trữ dài lâu: sau khi khởi động từ một LiveCD, Vyatta có thể được cài trên ổ HDD, SSD, USB và các loại thiết bị lưu trữ dài lâu (persistent device) khác như thẻ nhớ.
  • Cài đặt trong môi trường ảo hóa hoặc đám mây (cloud): Vyatta cung cấp các bản virtual appliance là hệ thống Vyatta được cài đặt và tối ưu sẵn dành cho nền tảng ảo hóa VMware ESX và XenServer. Ngoài ra, cũng có thể cài đặt Vyatta lên ổ cứng của máy ảo hoặc chạy LiveCD trong máy ảo.

Mỗi lựa chọn trên đều có những ưu nhược điểm riêng và phù hợp với các nhu cầu khác nhau.

1.3        Các bước cài đặt

Dưới đây là các bước cài đặt Vyatta Core bản LiveCD lên ổ cứng trong máy ảo VMware.

1.3.1        Tạo và khởi động từ LiveCD

Tải về file ISO bản LiveCD của Vyatta Core từ trang: http://vyatta.org/downloads

Phiên bản mới nhất tại thời điểm này là 6.3, bản 64-bit mới đang ở giai đoạn thử nghiệm nên chọn tải bản 32-bit cho ổn định.

Các phiên bản cũ hơn của Vyatta Core có ở đây:

ftp://ftp.het.net/iso/vyatta/

Sau đó ghi file ISO trên ra đĩa CD và khởi động máy tính từ LiveCD vừa tạo.

Nếu thấy dấu nhắc lệnh vyatta  login: thì nghĩa là hệ thống Vyatta đã khởi chạy thành công.

Đăng nhập với tên tài khoản và mật khẩu đều là vyatta.

Hình 2 – Đăng nhập vào hệ thống Vyatta

Lưu ý:đối với trường hợp cài đặt Vyatta Core trong môi trường ảo hóa thì chỉ cần gắn file ISO tải về ở trên vào ổ CD ảo rồi khởi động máy ảo từ ổ CD ảo đó và thực hiện các bước tiếp theo đây.

1.3.2        Cài đặt từ LiveCD

Sau khi vào được môi trường LiveCD, có hai kiểu cài đặt hệ thống Vyatta lên thiết bị lưu trữ dài lâu là:

  • Image-based install: với cách này, ta có thể cài đặt nhiều phiên bản của Vyatta trên cùng một máy chủ, mỗi phiên bản sẽ là một file ảnh (image) riêng. Khi bật máy, cho phép chọn một image để khởi động và việc chuyển đổi giữa các image để sử dụng cũng đơn giản.
  • Disk-based install: khác với cài dạng image ở trên, cách này sẽ sử dụng kiểu xếp đặt các file theo truyền thống (tức là sẽ có phân vùng root chứa các folder như: /boot, /dev, /home, /usr, /bin, /etc, /temp,…). Các image là các phiên bản khác của Vyatta có thể được thêm vào sau khi hệ thống được cài theo kiểu disk-based này.

Dưới đây sẽ minh họa cài theo kiểu disk-based (cũng gần tương tự cho kiểu image-based)

1        Tại dấu nhắc lệnh sau khi đăng nhập, gõ lệnh install-system (hoặc install-image nếu chọn cài kiểu image-based).

2        Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt (lưu ý các bước chọn phân vùng cài Vyatta, mật khẩu cho tài khoản root, vị trí cài GRUB).

3        Rút LiveCD ra và đảm bảo là BIOS đã được thiết lập để khởi động từ ổ cứng chứa hệ thống Vyatta vừa được cài lên.

4        Gõ lệnh reboot để khởi động lại máy.

1.3.3        Kiểm tra cài đặt

Sau khi cài đặt và khởi động thành công Vyatta Core, thực hiện các bước sau để kiểm tra các thông tin cơ bản và kết nối mạng của hệ thống.

  • Tại dấu nhắc yêu cầu đăng nhập hiện ra, gõ vào với tên tài khoản và mật khẩu mặc định đều là vyatta.
  • Để xem phiên bản và kiểu của hệ thống đang chạy, gõ lệnh show version, kết quả có dạng như hình sau:

 Hình 3 – Lệnh show version

–          Dòng Version: cho biết phiên bản của hệ thống Vyatta đang chạy

–          Dòng Boot via: cho biết kiểu của hệ thống đang chạy là LiveCD, disk (nếu cài kiểu disk-based) hoặc image (nếu cài kiểu image-based).

–          Dòng Hypervisor: cho biết Vyatta được cài trong nền tảng ảo hóa nào (ở đây là VMware).

  • Để xác nhận hệ thống có thể được truy cập trong mạng cục bộ, ở đây, ta thử kết nối máy ảo Vyatta với máy thật, đặt IP cho chúng cùng subnet và kiểm tra kết nối mạng bằng lệnh ping như hình sau:

Hình 4 – Kiểm tra kết nối mạng cục bộ

–          Máy Vyatta có IP là 192.168.1.10/24, máy thật có IP là 192.168.1.4/24

–          Ý nghĩa của các câu lệnh khác sẽ được đề cập trong các phần sau.

manthang

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 Active Directory and DNS on Windows Server 2012

Windows Sever 2012 – Active Directory and DNS on Windows Server 2012