Tạo tính năng trả lời tự động mail yahoo

Tạo tính năng trả lời tự động yahoo mail

Bạn có thể thiết lập Yahoo Mail để gửi thư trả lời tự động cho các email bạn nhận được khi vắng mặt.

Tạo tính năng trả lời tự động

 1. Di chuột đến biểu tượng menu Thiết lập biểu tượng bánh răng và chọn Thiết lập.
 2. Nhấn vào Tính năng trả lời tự động.
 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh “Bật trong những ngày này (toàn bộ).”
 4. Chọn ngày bắt đầu và kết thúc cho tính năng trả lời tự động của bạn.
 5. Nhập thư trả lời bạn muốn người gửi nhìn thấy trong trường “Thư”.
  – Mỗi người gửi chỉ nhận được một thư trả lời tự động cho dù họ gửi email cho bạn bao nhiêu lần.
 6. Nhấn vào Lưu.

Gửi thư trả lời khác nhau cho những người gửi từ các miền cụ thể.

 1. Đánh dấu hộp kiểm cạnh “Thư trả lời khác cho các email từ một miền cụ thể.”
 2. Nhập tối đa hai tên miền.
 3. Nhập một thư trả lời khác trong hộp văn bản “Thư”.
 4. Nhấn vào Lưu.

Tắt tính năng trả lời tự động sớm

 1. Di chuột đến biểu tượng menu Thiết lập biểu tượng bánh răng và chọn Thiết lập.
 2. Nhấn vào Tính năng trả lời tự động.
 3. Bỏ đánh dấu hộp kiểm cạnh “Bật tính năng trả lời tự động trong những ngày này (toàn bộ).”
 4. Nhấn vào Lưu.

About dongpolice

Check Also

phim-tat-youtube

Phím tắt Youtube

Khi bạn xem video trên Youtube, các bạn đã biết hết phím tắt youtube chưa? …