Home / Operating System / Tắt máy tính từ xa mail

Tắt máy tính từ xa mail

Nếu bạn quên tắt máy tính khi có việc gấp hay như mình thường treo máy tưởng đi có 5, 10 phút nhưng có hôm đi 3, 4 tiếng mới về hoặc như treo máy download chẳng hạn. Bạn có thể Shutdown máy ở mọi nơi chỉ cần gửi mail thông qua chiếc điện thoại của mình. Mình xin chia sẻ một thủ thuật nhỏ:

Yêu cầu để làm được thủ thuật này:

– Microsoft Outlook và phải được cấu hình email account.

– Máy tính phải có kết nối Internet

– Máy tính hoặc Mobile có kết nối Internet và có thể gửi mail.

Bắt đầu làm thôi:

Bước 1: Tạo Batch File, mở Notepad và điền dòng lệnh:

C:windowssystem32shutdown -s -f -t 01

ý nghĩa thông số:

-s : shutdown, -f: force

01: sau 1 giây

Bước 2: Save lại và đặt là Shutdown.bat

Bước 3: Cấu hình Microsoft Outlook

 

File/manager rules & Alerts

 

 

 

Nếu chưa cấu hình Email Account thì chọn Email Account để cấu hình, trường hợp này là đã cấu hình Email Account

Bây giờ cấu hình theo hình minh họa bên dưới nhé

Cuối cùng là dùng điện thoại hoặc máy tính gửi mail đến địa chỉ đã cấu hình trên outlook và trên phần subject của mail điền chữ shutdown , vì khi nãy ta đã chọn hành động ” cứ Subject trong mail là shutdown thì thực thi file shutdown.bat”

 

Print Friendly, PDF & Email

About dongpolice

Check Also

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012

Windows Sever 2012 – How to install Windows Sever 2012